Home


Moss jernverk

Ovnsplate fra Moss Jernværk, foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv

Gamle jernovner er blitt mote. Jernverkene og den første norske industrialiseringen for 250 år siden kommer igjen i fokus, og bilthuggerne som laget formene til ovnsplatene får sin rensessanse. På Borgarsyssel Museum har de flere Mosseovner og noen enkle ovnsplater. En av dem er for tiden utlånt til Moss by- og industrimuseum. Motivet på platen viser en herremann som gir ordre til en tjener. Til høyre for de to mennene ser vi en hund. I bakgrunnen er det et slott med et rundt tårn, balustrader og trær. Denne platen kan trolig dateres til perioden 1721 til 1729.

Det er en økende interesse for gamle jernovner, og både kopier og originaler er etterspurte samlerobjekter. Ovner fra før 1940 har fått status som bevaringsverdige. Moss by- og industrimuseum synes derfor det er viktig å sikre seg en et godt eksemplar for å kunne formidle litt av den gamle norske jernovnstradisjonen og fortelle om Moss Jernverk.

Mest kjent er Moss Jernverk for sin produksjon av kanoner og ovner, men det ble også produsert kuler, tønnebånd, spiker, sagblad, jerngryter, klokkelodd, vektlodd, brødtakker, munkepanner, vaffeljern, mortere, urtepotter, vindusrammer og strykejern.

Støpingen av ovnene foregikk ved masovnfoten hvor det smeltede jernet ble tappet ut gjennom et hull nederst i ovnsveggen. Jernet ble deretter fylt i former ved hjelp av svære øser eller kanaler som ledet ut i formene som var gjort klare som modellavtrykk i den fuktede støpesanden direkte på jordgulvet i støperiet. Masovnmesteren hadde ansvaret for ovnens drift, og støperimesteren hadde ansvaret for støpeprosessen.

Mange av tremodellene er bevart. De er ofte av bjerk eller annet løvtre. Modellene til ovnsplatene ble laget av dyktige treskjærere eller bilthuggere, som de også ble kalt. Bilthuggeren var som regel en utdannet håndverker, ofte knyttet til byenes laug, med eget verksted og svenner. Bilthuggeren leverte tremodeller til jernverk på bestilling, og han benyttet ofte samme repertoar og motiver til flere av jernverkene. Modellen til denne ovnen er skåret av Henrik Bech rundt 1769.

Motivene kan deles inn i grupper etter innhold. I Nygård-Nilssens motivregister er hovedgruppene bibelske motiver, mytologi og antikke motiver, historie, portretter og hoder, heraldikk, monogrammer, menneskelivet, dyr og fugler, allegorier, emblemer m.m., innskrifter og særlige ildstedsformer.

Den store ekspansjonstiden i norsk jernverksdrift var i andre halvdel av det 17. århundre, men Moss Jernverk ble etablert på Nordbakke alt i 1704. Verket lå utenfor bygrensen og dannet et eget samfunn. Moss Jernverk var den største arbeidsplassen i og utenfor byen i mer enn 150 år. Dit kom også fagfolk fra Sverige, Tyskland og England. Verket hadde egen skole fra 1758 til 1873, gratis bolig for alle som bodde der og en egen butikk der arbeiderne måtte handle. Ledelsen ved Verket hadde rett til å dømme folk ved mindre forbrytelser og sette dem i Verkets fengsel.

Jernverksdriften var i full sving fra 1707 og fram til 1863. Verket fikk en rekke privilegier som vann fra Mossefossen og tømmer og kull fra bøndene som bodde innenfor en radius av 2,5 mil fra Verket. Malmen som ble smeltet til jern, kom fra hjemmegruvene Myre, Moltemyr, Dahl og Lindebo, senere også fra gruva ved Kilsbakken i Kamboskogen. I Vestby lå det flere gruver, de fleste under Nordre Kvalstad gård. Men mesteparten av malmen kom fra gruvene i distriktene rundt Arendal og Skien.

Legg igjen en kommentar

Moss by- og industrimuseum

Besøksadresse:

Fossen 21/23, 1530 Moss
Telefon sentralbord: 69 11 56 50
E-post

Moss by- og industrimuseum Google MapsSe kartet i Google Maps

Åpningstider, utstillingene i Fossen 21:

Tirsdag – fredag kl. 11 – 15. Søndag kl. 12 -15

Åpningstider Moss by- og industrimuseum Verket 20:

Søndag 12.00-15.00. Godværskafe.

Billettpriser:

Voksne: kr. 60
Barn/ungdom under 18 år kr. 20 (gratis inngang for barn mellom 0 og 5 år)
Museumskort kr 100,- gir adgang til alle våre avdelinger i et år fra kjøpsdato

Skoleelever gratis

Om museet:

Moss by- og industrimuseum er en del av Stiftelsen Østfoldmuseene og samler, bevarer og dokumenterer Moss bys sosiale, arkitektoniske og industrielle historie, med vekt på tidsskiftene i det 20. århundre.

Museets permanente utstillinger omhandler mølleindustri, vannkraft, glassemballasje og papirindustri. Skiftende utstillinger og samtidsdokumentasjon tar opp temaer knyttet til byens bedrifter, foreningsliv og kulturelle aktiviteter. Temaene i basisutstillingene vil være førende for utviklingen av formidlingstilbudene våre. Samtidig vil vi fokusere på de naturgitte forutsetningene for dannelsen av Moss by.

Moss by- og industrimuseum holder til i restaurerte lokaler i Kloster og Galla møller mellom Fossen og Lille-elv. Kloster mølle er fra 1899/1900, mens Galla mølle er fra ca. 1920. Møllebygningene i teglstein er et uttrykk for den internasjonale industriarkitekturen som preget norsk industribygging på begynnelsen av forrige århundre. Mossefossen og området rundt ble valgt til kommunens Tusenårssted og omfatter ”Konventionsgården, Fossen og Møllene”.

”Møllebyen i Moss” fikk Statens byggeskikkpris i 2003 for arbeidet med å revitalisere og fornye den historiske bydelen. Museet samarbeidet med Sundby arktiekter AS om rehabiliteringen av Kloster og Galla møller. I restaureringsarbeidet av museumslokalene er det bevisst tilstrebet en kombinasjon av gamle og autentiske bygningselementer og moderne elementer i glass og stål.

Museet har to store utstillingssaler og ”Fyrrommet ”- et aktivitetsverksted for barn. Museet har klimastyrt magasin og kontorer. Vi leier ut møtelokaler, og museet arrangerer konserter og foredrag i samarbeid med lokale lag og foreninger. Det er mulig å avtale omvisning både i museet og i området rundt.

14. august 2014 åpnet vi vårt vesle bydelsmuseum i en av de gamle arbeiderboligene i Verket 20. I utstillingen fra Moss jernverk til Peterson Moss formidler vi arbeidet, dagliglivet og industrien i området.

Omvisninger i museet:

Vi tilbyr 45 minutters omvisninger i museets utstillinger og i Verket 20 for grupper på inntil 30 personer.

For grupper på over 30 personer deler vi gruppen og vi stiller med to omvisere og prisen dobles.

Priser:
Omvisning på hverdager mellom 09:00 og 16:00 med 1 omviser: kr. 600,- (Med 2 omvisere: kr. 1200,-)
Omvisning på hverdager etter kl. 16:00 samt lørdag og søndag: kr. 1200,- (med 2 omvisere: kr. 2400,-)

I perioder har vi mange skoleelever her fram til kl. 13 og da er her ikke rom for andre grupper.

På torsdager tilbyr vi omvisninger for grunnskoler og videregående skoler. Disse omvisningene er gratis.

Ansatte:

Hege Hauge Tofte – Avdelingleder: 99 46 42 84

Torill Wyller – Konservator: 95 14 96 52

Camilla Gjendem – konservator: 91 53 03 40

Trine Gjøsund – konsulent: 47 97 77 66

Bjørg Holsvik – konservator: 47 97 77 65

Vibeke Nielsen – museumsvert: 47 97 77 67

Beredskapsgruppa for industridokumentasjon i Østfold:

Flere industribedrifter i Østfold avvikles eller flagger ut, og omstillinger og endringer i det industrielle landskapsbildet skjer hurtig. Østfoldmuseene og Fylkeskonservatoren i Østfold har tatt konsekvensen av dette. Etter inspirasjon fra en tilsvarende gruppe ved Vestagdermuseet, dannet vi i 2010 Beredskapsgruppa for industridokumentasjon i Østfold.

Les mer om beredskapsgruppa –>

Utstillinger:

Vårt daglige brød

Vårt daglige brød.

Moss jernværk 1704 - 1863

Moss jernværk 1704 – 1863.

Cellulose og papirindustri

Cellulose og papirindustri.

Varm og kald ende, Moss Glasværk

Varm og kald ende.

Funkis i Moss. Modernistisk arkitektur i et modernistisk utstillingsrom.

Funkis i Moss. Modernistisk arkitektur i et modernistisk utstillingsrom.

Verket 20 - Fra Moss Jernverk til Petterson Moss – En utstilling om dagligliv, arbeid og industr.i

Verket 20 – Fra Moss Jernverk til Petterson Moss – En utstilling om dagligliv, arbeid og industr.i

 

 

 

 

 

 

Hva skjer