Moss by- og industrimuseum

Velkommen til Moss by- og industrimuseum

Åpent tirsdag – fredag kl.11.00-15.00
og søndag kl.12.00-15.00

lab1 bemannet hver torsdag kl.13-15

Sommerens åpningstider:
Fra 23.juni-19.august
Tirsdag-søndag kl.11-16

Omvisninger med vandring hver dag kl.13.00

Verket 20 åpnes på forespørsel

Voksen: 75 kr
Barn:  30 kr
Barn 0-5 år:  gratis
Museumskort Voksen: 200,- kr

Museumskort Barn: 75,- kr
(Gir adgang til alle våre avdelinger i ett år)

Omvisninger for grupper i museets kontortid: kr. 400,- + billetter

Omvisning for grupper etter klokken 16, samt lørdag og søndag: kr. 400,- + billetter. Kr. 800,- + billetter for grupper over 15 stk.

Telefon: 69 11 56 50

Postadresse: 
Østfoldmuseene – Moss by- og industrimuseum
Gamlebygata 8, 1721 Sarpsborg

Besøksadresse:
Museet ved fossen
Fossen 21/23, 1530 Moss

Verket 20 (arbeiderboligen)
Verket 20, 1534 Moss

Konventionsgaarden
Verket 22, 1534 Moss

OVERSIKT ANSATTE

OM MOSS BY- OG INDUSTRIMUSEUM

Moss by- og industrimuseum er en del av Stiftelsen Østfoldmuseene og samler, bevarer og dokumenterer Moss bys sosiale, arkitektoniske og industrielle historie, med vekt på tidsskiftene i det 20. århundre.

Museets permanente utstillinger omhandler mølleindustri, vannkraft, glassemballasje og papirindustri. Skiftende utstillinger og samtidsdokumentasjon tar opp temaer knyttet til byens bedrifter, foreningsliv og kulturelle aktiviteter. Temaene i basisutstillingene vil være førende for utviklingen av formidlingstilbudene våre. Samtidig vil vi fokusere på de naturgitte forutsetningene for dannelsen av Moss by.

Moss by- og industrimuseum holder til i restaurerte lokaler i Kloster og Galla møller mellom Fossen og Lille-elv. Kloster mølle er fra 1899/1900, mens Galla mølle er fra ca. 1920. Møllebygningene i teglstein er et uttrykk for den internasjonale industriarkitekturen som preget norsk industribygging på begynnelsen av forrige århundre. Mossefossen og området rundt ble valgt til kommunens Tusenårssted og omfatter ”Konventionsgården, Fossen og Møllene”.

”Møllebyen i Moss” fikk Statens byggeskikkpris i 2003 for arbeidet med å revitalisere og fornye den historiske bydelen.

Museet samarbeidet med Sundby arktiekter AS om rehabiliteringen av Kloster og Galla møller.

I restaureringsarbeidet av museumslokalene er det bevisst tilstrebet en kombinasjon av gamle og autentiske bygningselementer og moderne elementer i glass og stål.

Museet har to store utstillingssaler og ”Fyrrommet ”- et aktivitetsverksted for barn.
Vi leier ut møtelokaler, og museet arrangerer konserter og foredrag i samarbeid med lokale lag og foreninger. Det er mulig å avtale omvisning både i museet og i området rundt.

14. august 2014 åpnet vi vårt vesle bydelsmuseum i en av de gamle arbeiderboligene i Verket 20.
I utstillingen fra Moss jernverk til Peterson Moss formidler vi arbeidet, dagliglivet og industrien i området.

Alle hendelser

Arrangementer på Moss by- og industrimuseum:

AKTUELT FRA MOSS BY- OG INDUSTRIMUSEUM

UTSTILLINGER

FRA SAMLINGENE

VI SOM JOBBER HER