<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Kontaktinformasjon

Anderson_Bodil_BW.jpg

Bodil Andersson

Bodil Andersson

Førstekonsulent. Prosjektleder utviklingsarbeid Fredrikshalds Teater

Halden historiske Samlinger

Archer_James_Ronald_BW.jpg

James Ronald Archer

James Ronald Archer

Arkivar. Førstekonservator NMF.

Halden historiske Samlinger

Kristiansen_Vidar_KrogBW.jpg

Vidar Krog Kristiansen

Vidar Krog Kristiansen

Spesialrenholder / Gartner Rød Herregård

Halden historiske Samlinger

JohnDoe.jpg

Asgeir Borgemoen

Asgeir Borgemoen

Arenaansvarlig Fredrikshalds teater

Halden historiske Samlinger

Jane_Doe.jpg

Brita Flor

Brita Flor

Museumspedagog og Arenaansvarlig Fredriksten Museum

Halden historiske Samlinger

Jane_Doe.jpg

Ingela Nøding

Ingela Nøding

Museumsvert og Arenaansvalig Rød Herregård

Halden historiske Samlinger

JohnDoe.jpg

Mattias Ekman

Mattias Ekman

Halden historiske Samlinger

Jane_Doe.jpg

Berit Swensen

Berit Swensen

Prosjektleder, kulturminne i Haldenvassdragets utløp

Halden historiske Samlinger