<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Østfoldmuseene søker formidler/museumspedagog

 • (Foto/Photo)
  Hedvig Kolboholen

Vi kan tilby en spennende, variert og utviklende stilling i et positivt miljø med høyt tempo og ambisjoner på vegne av hele Østfoldmuseene. Formidler/museumspedagog ved Borgarsyssel Museum vil samarbeide med øvrige pedagoger og formidlere i Østfoldmuseene, og til daglig jobbe tett med Borgarsyssel Museums arenakoordinator, formidler og verter i første linje mot publikum. Stillingen er plassert under avdelingsdirektør for Borgarsyssel Museum, som også er Østfoldmuseenes Forskningsdirektør.

Borgarsyssel Museum er et friluftsmuseum og en arena som inngår i et tett samarbeid i Østfoldmuseene med en felles overordnet strategi og langsiktige overordnede planer i tråd med Agenda 2030. Virksomheten etterstreber å jobbe i tråd med Grønt veikart for kultursektoren.

Østfoldmuseene markerer seg i arbeidet med stedsutvikling gjennom mangfold, medvirkning og bærekraftig utvikling og søker en kandidat med særlige forutsetninger for å kunne delta inn i arbeidet med vårt neste store prosjekt i arbeiderbrakka St Olavs Vold, hvor kulturhistore, bygningsvern, stedsutvikling, formidling og FoU er knyttet tett sammen. Videre ser vi etter en person som er opptatt av kulinarisk arv og som vil ønske å bidra til å videreutvikle innovative konsepter i tilknytning til museal matarv og grønn kafédrift i tilknytning til pågående forsknings- og utviklingsprosjekt(er).

 • (Foto/Photo)
  1/1
  Hedvig Kolboholen

Ansvars- og arbeidsområder:

 • Utvikling og gjennomføring av pedagogiske programmer, som Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken og tilsvarende opplegg
 • Utvikling og gjennomføring av omvisninger og annen analog og digital formidling
 • Konseptutvikling og dynamisk utstillingsproduksjon
 • Programmering, planlegging og gjennomføring av arrangementer, konferanser o.l.
 • Prosjektstyring, konseptualisering og forretningsutvikling utleie, teambuilding og museumskafé
 • Søknadsskriving for å innhente eksterne prosjektmidler

Utdanning og erfaring:

 • Fortrinnsvis masterutdanning, men minimum høgskole/universitetsutdanning på bachelornivå innenfor museologi, kulturarv, kulturvern, kulturhistoriske- eller samfunnsvitenskapelige fag
 • Pedagogisk utdanning er en fordel
 • Erfaring med guiding, undervisning og/eller tilsvarende formidlingsopplegg
 • God innsikt i og erfaring med digital formidling
 • Flytende norsk og engelsk (muntlig og skriftlig), og gjerne et tredje språk
 • Prosjektledererfaring og/eller annen ledererfaring med budsjettansvar vil bli vektlagt
 • Erfaring fra, og interesse for, vern gjennom bruk 
 • Førerkort klasse B

Egenskaper:

 • Kunne jobbe selvstendig og samtidig trives med å jobbe i team
 • Ha gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Like å skrive tekster innenfor ulike sjangere (fagtekster, utstillingstekster, SoMe)
 • Kunne engasjere, inspirere og ha lett for å komme i kontakt med publikum og elever
 • Være sosial, inkluderende, utadvendt og glad i mennesker
 • Være fleksibel med hensyn til å utføre pedagogiske oppgaver på andre arenaer enn Borgarsyssel Museum ved behov
 • Være strukturert, men samtidig ha evne å "kaste seg rundt" når situasjonen krever det
 • Være kreativ, initiativrik og villig til å ta i et tak når utstillinger og arrangementer skal rigges og klargjøres
 • Ha god økonomiforståelse og stor gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vektlegges

Tiltredelse snarest eller etter nærmere avtale. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner. Søknad med cv sendes elektronisk via Finn.no. Referanser oppgis etter anmodning.

 • (Foto/Photo)
  1/1
  Hedvig Kolboholen

Om Østfoldmuseene

Østfoldmuseene er et konsolidert museum for Borgarsyssel Museum, Fredrikstad Museum, Folkenborg museum, Halden historiske Samlinger, Haldenvassdragets Kanalmuseum, Kystmuseet Hvaler, Moss by- og industrimuseum, Østfold fylkes billedarkiv og Museumstjenesten.

Østfoldmuseenes primære oppgave er å virke som en drifts-, plan og utviklingsorganisasjon for de forannevnte museer. Østfoldmuseene skal utvikle en sterk og allsidig faginstitusjon med hovedoppgaven å samordne innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Østfold. Stiftelsen skal arbeide i overensstemmelse med ICOMs museumsetiske regelverk.

Arbeidsgiver: Østfoldmuseene
Stillingstittel: Formidler/museumspedagog
Frist: 06.12.2021
Ansettelsesform: Fast