<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Østfoldmuseene søker museumspedagog til Borgarsyssel Museum

Ansvars- og arbeidsområder:

 • (Foto/Photo)
 • Utvikle og gjennomføre pedagogiske tilbud til barnehager og skoler med utgangspunkt i museets samlinger og utstillinger, og i tråd med fagplaner/fagfornyelsen
 • Evalueringer og systematisk utviklingsarbeid i tilknytning til pågående og planlagte prosjekter, med vekt på ung medvirkning
 • Søknadsskriving for å innhente eksterne prosjektmidler
 • Delta i løpende utstillings- og formidlingsvirksomhet
 • Prosjektledelse museumsutvikling
 • Inngå i Østfoldmuseenes formidlingsteam og arbeidet med faglig utvikling og kompetansebygging i tråd med strategi- og handlingsplaner
 • Østfoldmuseene markerer seg i arbeidet med stedsutvikling gjennom mangfold, medvirkning og bærekraftig utvikling og søker en kandidat med særlige forutsetninger for å kunne delta inn i arbeidet med vårt neste store prosjekt, arbeiderbrakka Nye St Olavs Vold, hvor kulturhistorie, bygningsvern, stedsutvikling, formidling og FoU er knyttet tett sammen

Utdanning og erfaring:

 • (Foto/Photo)
  Hedvig Kolboholen
 • Fortrinnsvis masterutdanning, men minimum høgskole/universitetsutdanning på bachelornivå innenfor fagkretsen pedagogikk. Annen relevant høyere utdanning kan være: museologi, kulturarv, kulturvern, kulturhistoriske- eller samfunnsvitenskapelige fag
 • Pedagogisk utdanning og erfaring med formidling/undervisning, gjerne fra skoleverket, vil bli vektlagt
 • Erfaring med samskapingsprosesser og medvirkningsprosjekter vektlegges
 • Erfaring med utstillingsarbeid/kuratering er en fordel
 • God innsikt i, bruk og erfaring med digital formidling og sosiale medier som formidlingskanaler
 • Flytende norsk og engelsk (muntlig og skriftlig), og gjerne et tredje språk
 • Prosjektledererfaring og/eller annen ledererfaring med budsjettansvar/økonomistyring
 • Førerkort klasse B

Egenskaper:

 • (Foto/Photo)
  Hedvig Kolboholen
 • Kunne jobbe selvstendig og samtidig trives med å jobbe i team
 • Ha gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Like å skrive tekster innenfor ulike sjangere (fagtekster, utstillingstekster, SoMe)
 • Kunne engasjere, inspirere og ha lett for å komme i kontakt med publikum og skoleelever
 • Være sosial, inkluderende, utadvendt og glad i mennesker
 • Ha et stort engasjement for formidling til barn og unge og et ønske om å utvikle kunnskap sammen med museets brukere og eksterne aktører
 • Uredd og opptatt av å bygge nettverk for å fremme museets utviklings- og omdømmearbeid
 •  Være strukturert, systematisk, holde tidsfrister og ha stor gjennomføringsevne
 • Ha evne til å omstille seg raskt og til å "kaste seg rundt" når situasjonen krever det
 • Være kreativ, initiativrik og villig til å ta i et tak når utstillinger og arrangementer skal rigges og klargjøres
 • Være fleksibel med hensyn til å utføre pedagogiske oppgaver på andre arenaer enn Borgarsyssel Museum ved behov
 • Ha god økonomiforståelse
 • Personlig egnethet vektlegges
 • (Foto/Photo)

Vi kan tilby en spennende, variert og utviklende stilling i et positivt miljø med høyt tempo og ambisjoner på vegne av hele Østfoldmuseene. Stillingen er plassert under avdelingsdirektør for Borgarsyssel Museum, som også er Østfoldmuseenes Forskningsdirektør. 

Borgarsyssel Museum er et friluftsmuseum i Østfoldmuseene med en felles overordnet strategi og langsiktige overordnede planer i tråd med Agenda 2030. Virksomheten etterstreber å jobbe i tråd med Grønt veikart for kultursektoren. 

Museumspedagogen ved Borgarsyssel Museum vil til daglig jobbe tett med Borgarsyssels arenakoordinator, formidler og verter i første linje mot publikum. I tillegg blir Østfoldmuseenes virksomhetsområder knyttet stadig tettere sammen på tvers av avdelinger og arenaer. 

Museumspedagogen ved Borgarsyssel Museum inngår i Østfoldmuseene formidlingsteam og vil samarbeide med øvrige pedagoger og formidlere i Østfoldmuseene. I tillegg har Østfoldmuseene et FoU-team, en enhet for Kommunikasjon og markedsføring (PULS), egen avdeling for Samlingsforvaltning og Fellestjenester administrasjon og drift, inkludert bygningsvern. 

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Avdelingsdirektør ved Borgarsyssel Museum Marianne Løken,, marianne.loken @ostfoldmuseene.no, tlf .984 91 873 eller Direktør for Østfoldmuseene Hege Hauge Tofte, hege.hauge.tofte @ostfoldmuseene.no, tlf. 994 64 284.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søknad med cv sendes elektronisk via Finn.no. Referanser oppgis etter anmodning.

 • 32 meter høyt tårn ved Olavs hall på Borgarsyssel museum. (Foto/Photo)
  32 meter høyt tårn ved Olavs hall på Borgarsyssel museum. Eivind Lauritzen

Østfoldmuseene forvalter og driver museum i Sarpsborg (Borgarsyssel Museum), Fredrikstad (Fredrikstad Museum), Indre Østfold kommune (Folkenborg museum), Halden (Halden historiske Samlinger), Marker (Haldenvassdragets Kanalmuseum), Hvaler (Kystmuseet Hvaler) og i Moss (Moss by- og industrimuseum). Østfoldmuseenes primære oppgave er å virke som en drifts-, plan og utviklingsorganisasjon for de forannevnte museer. Østfoldmuseene skal utvikle en sterk og allsidig faginstitusjon med hovedoppgaven å samordne innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Østfold. Stiftelsen skal arbeide i overensstemmelse med ICOMs museumsetiske regelverk.

Arbeidsgiver: Østfoldmuseene
Stillingstittel: Museumspedagog, 100 %
Frist: 01.09.2022
Ansettelsesform: Fast

SE UTLYSNING OG SØK PÅ STILLINGEN