Flyfoto Borge | Flyfoto Hobøl | Flyfoto Hvaler | Flyfoto Marker | Flyfoto Moss | Flyfoto Onsøy | Flyfoto RolvsøyFlyfoto RyggeFlyfoto RÝmskog | Flyfoto Råde | Flyfoto Skjeberg | Flyfoto Spydeberg | Flyfoto Tune

Varteig
Varteig Historielag er eier av flyfotografiene, ialt 113 motiv, sort/hvit - 1949 til 1959.  Varteig er også flyfotografert (farge) i perioden ca. 1960-70, men denne samlingen vet man pr. idag (2000) ikke hvor befinner seg. 
Nedenfor finner du en liste der stedene er ordnet alfabetisk. Trykk på ønskede bokstav for stedsnavn. Du kan også bruke kommandoen Rediger/Søk for å finne navn. 
Godt råd: se igjennom hele stedsnavn-listen, det er ikke alt som er registrert under gate- eller gårdsnavn. Ved å klikke på stedsnavnet får du opp et lite fotografi, dette kan deretter klikkes større. 
Negativene er deponert hos Østfold fylkes billedarkiv. Kopier kan bestilles fra billedarkivet. 

Side 1:
Basken   ØFB1996-01118  W101269 1956
Bergby    ØFB1996-01144  W128374 1959
Bergby    ØFB1996-01145  W128375 1959
Bergby    ØFB1996-01147  W128377 1959
Bergby    ØFB1996-01148  W128378 1959
Bergby    ØFB1996-01159 W ??   1959
Bergby nordre  ØFB1996-01146  W128376 1959
Bergby søndre  ØFB1996-01106  W058394 1953
Bergerud vestre  ØFB1996-01110  W101253 1956
Bergerud østre  ØFB1996-01111  W101254 1956
Bergsland søndre  ØFB1996-01152  W128386 1959
Bjørnstad ØFB1996-01107  W058395 1953

Side 2:
Brenne ØFB1996-01077  W058311 1953
Brenne ØFB1996-01078  W058312 1953
Brunsby ØFB1996-01057  W037783 1951
Bøe  ØFB1996-01079  W058313 1953
Bøe ØFB1996-01080  W058314 1953
Bøe ØFB1996-01081  W058315 1953
Bøe ØFB1996-01082  W058316 1953
Bøe ØFB1996-01083  W058317 1953
Bøe Lille ØFB1996-01085  W058320 1953
Bøe Lille ØFB1996-01086  W058321 1953
Bøe/Høkelia ØFB1996-01087  W058322 1953
Bøhaugen  ØFB1996-01084  W058319 1953

Side 3:
Grythe ØFB1996-1100  W058335 1953
Grythe ØFB1996-01102  W058337 1953
Grythe ØFB1996-01103  W058338 1953
Grythe ØFB1996-01104  W058339 1953
Hasle ØFB1996-01069  W0378011951
Hasle ØFB1996-01124  W101275 1956
Hasle Hageby 2 ØFB1996-01131  W128354 1959
Hasleveien 8 ØFB1996-01132  W128355 1959
Hasleødegård ØFB1996-01125  W101276 1956
Hasleødegård ØFB1996-01133  128356 1959
Haugeneset ØFB1996-01061  W037793 1951
Hauger ØFB1996-01063  W037795 1951

Side 4:
Isetorp ØFB1996-01154  W128389 1959
Kindalen ØFB1996-01121  W101272 1956
Kindalen ØFB1996-01130  W101281 1956
Kingsrød ØFB1996-01070  W037802 1951
Kingsrød(bråten) ØFB1996-01071  W037803 1951
Knatterud ØFB1996-01156  W128991 1959
Kokkim ØFB1996-01095  W058330 1953
Kokkim ØFB1996-01096  W058331 1953
Kokkim  ØFB1996-01099  W058334 1953
Kokkim Gryte Berger ØFB1996-01090  W058325 1953
Kokkim Gryte Berger ØFB1996-01091  W058326 1953
Kokkim skole ØFB1996-01092  W058327 1953

Side 5:
Kokkimbråten ØFB1996-01089  W058324 1953
Kongsrud ØFB1996-01052  W037777 1951
Kullerud ØFB1996-01097  W058332 1953
Kullerud ØFB1996-01098  W058333 1953
Kultorp ØFB1996-01067  W037799 1951
Kultorp ØFB1996-01068  W037800 1951
Kultorp ØFB1996-01122  W101273 1956
Kultorp ØFB1996-01123  W101274 1956
Kultorp ØFB1996-01128  W101279 1956
Kultorp ØFB1996-01129  W101280 1956
Lia ØFB1996-01094  W058329 1953

Side 6:
Lilleng ØFB1996-01060  W037792 1951
Lilleng ØFB1996-01112  W101263 1956
Lunde ØFB1996-01054  W037779 1951
Lunde ØFB1996-01055  W037781 1951
Lunde ØFB1996-01062  W037794 1951
Lunde ØFB1996-01108  W101229 1956
Lunde ØFB1996-01109  W101230 1956
Moene ØFB1996-01053  W037778 1951
Nipa bru ØFB1996-01072  W037804 1951
Nipa bru ØFB1996-01073  W037807 1951
Nipa bru ØFB1996-01074  W037808 1951
Nipa bru ØFB1996-01075  W037809 1951

Side 7:
Nordengen ØFB1996-01101  W058336 1953
Sikkeland ØFB1996-01045  W014210  1949
Sikkeland ØFB1996-01045  W014210   1949
Sikkeland ØFB1996-01076  W058293  1953
Sikkeland ØFB1996-01141  W128371 1959
Sikkeland ØFB1996-01142  W128372 1959
Sikkeland ØFB1996-01143  W128373 1959
Slettevold ØFB1996-01153  W128388 1959
Smaaberg ØFB1996-01115  W101266 1956
Småberg ØFB1996-01114  W101265  1956
Snoppestad ØFB1996-01088  W058323  1953
Snoppestad ØFB1996-01093  W058328  1953
 

Side 8:
Spydevold ØFB1996-01046  W014211 1949
Spydevold ØFB1996-01139  W128369 1959
Spydevold ØFB1996-01140  W128370 1959
Spydevold søndre ØFB1996-01137  W128367 1959
Strømnes ØFB1996-01065  W037797 1951
Strømnes ØFB1996-01066  W037798  1951
Strømnes ØFB1996-01119  W101270 1956
Strømnes ØFB1996-01120  W101271 1956
Sulusnes ØFB1996-01126  W101277 1956
Sulusnes ØFB1996-01127  W101278 1956
Sulusnes ØFB1996-01134  W128357 1959
Sulusnes ØFB1996-01158  W128358 1959

Side 9:
Sælid ØFB1996-01056  W037782 1951
Tangen ØFB1996-01064  W037796 1951
Tangen ØFB1996-01113  W101264 1956
Tomte/Skogseter ØFB1996-01157  W128992 1959
Varteig kirke ØFB1996-01041  W014206 1949
Varteig kirke ØFB1996-01042  W014207 1949
Varteig kirke ØFB1996-01043  W014208 1949
Varteig kirke ØFB1996-01044  W014209 1949
Varteig kirke ØFB1996-01059  W037786 1951
Varteig  Prestegård ØFB1996-01058  W037784 1951
Vestgård ØFB1996-01116  W101267 1956
Vestgård ØFB1996-01117  W101268 1956

Side 10:
Ødegården ØFB1996-01155  W128391 1959
Østaskog ØFB1996-01149  W128382 1959
Østaskog ØFB1996-01150  W128383 1959
Østaskog ØFB1996-01151  W128384 1959


Sist oppdatert 01.03.07

Jostein Ryan

 Bilder scannet 18/3-1999 avTorkel Haider Nilsen

 
 
 

.