<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Indre Østfold i krig 4:6

I anledning 80-års markeringen av okkupasjonen av Norge (1940-1945) arrangerer vi en foredragsrekke med fokus på krigshandlingene og dagliglivet i det tyskokkuperte Norge.

  • Asbjørn Hjorthaug. Foto: Privat
    1/1
    Asbjørn Hjorthaug. Foto: Privat

Rittmester Normann - forræder eller krigshelt ?

Rittmester Normann var en av landets fremste flygere  og rektor for flyskolen på Kjeller. Han berget 24 fly fra tyskernes bombing den 9. april. Normann førte sin kamp i enkle kår fra et lite småbruk i Hobøl mot hærens overkommando og Otto Rugde i nesten 30 år. Knapt tre måneder før han døde fikk han oppleve seieren.

Foredragsholder Asbjørn Hjorthaug (f.1949) er fra Knapstad. Han har vært lærer og skoleleder på barne- og ungdomsskole. Hjorthaug er leder av Hobøl Historielag og har flere bokutgivelser, artikler og foredrag bak seg. Hjorthaug er også redaktør av Wiwar og mottok Hobøl kommunes kulturpris 2019 for sitt engasjement med lokalhistorie og formidling.