<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Indre Østfold i krig 6:6

I anledning 80-årsmarkeringen av okkupasjonen av Norge (1940-1945) arrangerer vi en foredragsrekke med 6 foredrag om krigshandlingene og dagliglivet i det tyskokkuperte Indre Østfold.

  • 1/1
  • Harder Emil Sandvik
    1/1
    Harder Emil Sandvik

Siste foredrag i rekka holdes av Harder Emil Sandvik, og han foredrar om flyktninglosene. 

Foredrag om krigshandlingene og dagliglivet i det tyskokkuperte Indre Østfold