<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Minnesmerker

Et minnesmerke er en utformet gjenstand som er varig plassert i det offentlige rom for å minne om en person eller en begivenhet. I motsetning til annet historisk materiale, gir minnesmerkene lite kunnskap om fortiden. Men gjennom enkle ord, symboltung utforming og en strategisk plassering, taler minnesmerkene sitt tydelige språk om hva og hvem vi som samfunn ønsker å huske, og hvilke perspektiver vi anlegger på fortiden.

Undervisningsopplegget inneholder en innføring i hva minnesmerker er, en presentasjon av de tre bautaene vi har i friluftsmuseet vårt, samt en gruppeoppgave som går ut på lage et eget minnesmerke i leire basert på estetiske og historiefaglige kriterier. Til slutt skal hver gruppe presentere sitt prosjekt for hverandre før vi kårer det best utformede minnesmerket.

Underliggende tematikk er kulturarv, nasjonalkultur og den erindringspolitikk som føres i samfunnet vårt. Opplegget bygger opp under en rekke kompetansemål i samfunnsfag og historie på videregående nivå, og er også relevant for programfag som kunst og visuelle virkemiddel.

Undervisningsopplegget varer i ca. tre klokketimer, men kan kortes ned ved behov.