Ivar Mehren med fanen fra Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704 ønsket velkommen til seminar. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Ivar Mehren med fanen fra Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704 ønsket velkommen til seminar. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Fra det store til det nære

«Dere kommer ikke til å le mer nå», sa Østfoldmuseenes James Ronald Archer som fortalte historier fra Berg og Idd. Krig er skrekkelige ting.  Det ble tydelig når vi møtte Menneskene i krigens landskap, som var overskriften for årets historieseminar på Fredrikshalds Teater. Flinke foredragsholdere tok seminardeltakerne fra de store linjer i krigshistorien til skjebnene til noen av de som var til stede i Haldendistriktet under den store nordiske krig.

Kong Frederik den IV’s Tambourafdeling af 1704 var først ut på seminaret når musikere fra avdelingen og Tor Ulsnæs, Fredrikstad Museum og leder av Tambourafdelingen, viste frem kunnskapen sin om militær musikk og signaler og rollen til dem i krig. Harald Høiback ved Forsvarets høgskole forklarte filosofien og politikken bak hvordan man kriget på 1700-tallet

De internasjonale trekkene ble ført til norsk grunn ved Terje Harald Holm fra Forsvarsmuseet i Oslo. Lars Ericson Wolke, professor ved  Försvarshögskolan i Stockholm, fortalte om sjøkrigens betydning, med vekt på 1717-1718 med historier om kapere og deres betydningen og resultatet av innsatser av Tordenskiold og andre.

En kunnskapsrik dag sluttet med skjebner til enkelte mennesker. De som var i Haldendistriktet hvor James Ronald Archer presenterte noe av ny forskning om hvordan folket ble rammet av kriget særlig i 1716 og 1717. Peter Hjortstam, amatørhistoriker og soldatforsker fra Alingsås i Sverige fortalte om hva det ble av noen av de karolinske soldatene som kom til Norge i Karl 12.s arme. Krig gir mange forferdelige skjebner.

Dagen ble rundet av med en paneldiskusjon med alle foredragsholdere og viktige spørsmål fra salen.

Seminaret ble arrangjert av Fredriksten kommandantskap, Høgskolen i Østfold, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Fredriksten festnings venner i samarbeide med byens historielag. 

Åge Seter, signalhorn, Øistein Kristiansen, tromme og Per Ivar Bergli, fløyte fra Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Åge Seter, signalhorn, Øistein Kristiansen, tromme og Per Ivar Bergli, fløyte fra Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Terje Harald Holm fra Forsvarsmuseet fortalte om tilstanden under den store nordiske krig. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Terje Harald Holm fra Forsvarsmuseet fortalte om tilstanden under den store nordiske krig. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
James Ronald Archer har forsket om krigens resultat i Haldendistriktet i 1716 og 1717. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
James Ronald Archer har forsket om krigens resultat i Haldendistriktet i 1716 og 1717. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Fløyte for signaler i krig. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger