<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Tilbud på serveringstjenester ved Fredrikshalds Teater

Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger innbyder med dette til å gi tilbud på serveringstjenester ved Fredrikshalds Teater fra 1. april 2021

  •  (Foto/Photo)
    Marta Anna Løvberg

Vi ønsker å utvikle driften av Fredrikshalds Teater og utvide bruken av til at ved siden av teaterforestillinger og konserter åpne for møter, konferanser og seminarer. 

I forlengelsen av denne utvidelsen vil det under 2021 vurderes bruk av teatret for selskaper. I denne utviklingen ønsker vi å kunne tilby vårt publikum og brukere av teateret et serveringstilbud som er i tråd med teaterets kulturhistoriske verdier.

Vi ønsker å samarbeide med en eller flere profesjonelle leverandør av mat og kafésortiment, som ønsker å løfte opplevelsen av å komme til Fredrikshalds Teater, sammen med oss. 

I vår visjon fokuserer vi på mat med bakgrunn i historien, kortreist mat og gode råvarer.

Det gis mulighet for befaring i uke 3 2021 før tilbudsfrist.

Kontaktpersoner

Øyvind Andersen. Foto/Photo

Lillian Nyborg

Lillian Nyborg

Kontaktperson er avdelingsdirektør Lillian Nyborg

Halden historiske Samlinger

Jane_Doe.jpg. Foto/Photo

Brita Flor

Brita Flor

Kontaktperson for befaring er Brita Flor

Halden historiske Samlinger