<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Mette Meng og hennes menn

Mette Meng er godt kjent i Halden selv 350 år etter at hun levde her. Hvem var Mette Meng og hvorfor har hun inntatt rollen som en kjent kvinne i Haldens historie etter 350 år?

  •  (Foto/Photo)

Vi ser nærmere på adelen og borgerne med sine posisjoner, kunnskap, herregårder og gods i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvordan bygget de seg opp, og hvor sto en kvinne i dette?

Hvem var Mette Meng og hvorfor har hun inntatt rollen som en kjent kvinne i Haldens historie etter 350 år?

Ved herregårdskonservator Mattias Ekman, Østfoldmuseene, Forskningsavdelingen og arkivar James Ronald Archer, Østfoldmuseene, Halden historiske Samlinger.

Åpent møte i regi av Uddaspillet.
Fri adgang!