<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Teaterhistorisk senter i Halden?

Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger arbeider for å få til et Teaterhistoriskt kulturarvsenter i Fredrikshalds Teater.

Avdelingsdirektør Lillian Nyborg og prosjektutvikler Bodil Andersson forteller gjerne mer om planene våre.

Prosjektplan

Les vår prosjektplan fra 2019 å ta del av planene for et teaterhistorisk kulturarvsenter.