<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Teaterhistorisk senter i Halden?

Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger arbeider for å få til et Teaterhistoriskt kulturarvsenter i Fredrikshalds Teater.

Avdelingsdirektør Åshild Andrea Brekke og prosjektutvikler Bodil Andersson forteller gjerne mer om planene våre.

En del i utviklingsarbeidet koblet til teateret er samarbeidet i organisasjonen Perspectiv - association of historical theatres in Europesom samler historiske teatre i hele Europa. Perspectiv gir oss et nettverk og tilgang til kunnskap om historiske teatra i fortiden, nåtiden og fremtiden. Fredrikshalds Teater verker som koordinator for den nordiske delen av nettverket. Der har vi gode venner som driver teatre i Danmark, Finland og Sverige.

Prosjektplan

Les vår prosjektplan fra 2019 å ta del av planene for et teaterhistorisk kulturarvsenter.