<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Losvesenet 300 år

I 1720 ble det norske losvesenet opprettet. Haldenseren Gabriel Christiansøn ble sentral i utviklingen av hvordan fartøyer skulle kunne komme gjennom norske farvann på en sikker måte. Jubileet av 300 år med loser feires i Indre Havn Halden. Losskip, utstillinger og foredrag danner en dag for hele familien.

UTSATT til 2021 grunnet koronaepedemi.

  • 1/1

Bak losjubileet i Halden står: Fredrikshald Kystlag, Fredrikshald Sømandsforening, Historielaget Haldens Minder og Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger.

Losvesenet 300 år

I 1720 ble det norske losvesenet opprettet. Haldenseren Gabriel Christiansøn ble sentral i utviklingen av hvordan fartøyer skulle kunne komme gjennom norske farvann på en sikker måte. Jubileet av 300 år med loser feires i Indre Havn Halden. Losskip, utstillinger og foredrag danner en dag for hele familien.

UTSATT til 2021 grunnet koronaepedemi.


Tid og sted
Indre havn, Halden15. august 2020 kl. 12.00 – 15.30