Hopp til hovedinnhold

Avdelingsdirektør Østfoldmuseene

Østfoldmuseene har ledig stilling som avdelingsdirektør med ansvar for Haldenvassdragets Kanalmuseum, Halden historiske Samlinger og Rød herregård

Arbeidsgiver: Østfoldmuseene
Stillingstittel: Avdelingsdirektør
Frist: 20.04.2022
Ansettelsesform: Fast

Avdelingsdirektør har hovedansvar for lokal forankring, samt utvikling og oppfølging av publikumsrettede prosjekter. Stillingen er for tiden tillagt personalansvar for 9 faste ansatte. Stillingen rapporterer til direktør og har oppmøtested Halden. Stillingen støtter seg på Østfoldmuseenes fellestjenester knyttet til Forskning og Utvikling (FoU), Formidling og Kommunikasjon, Samlingsforvaltning samt Fellestjenester med overordnet ansvar for økonomi, bygningsvern og drift, HR, IT og HMS.

 • Marta Anna Løvberg

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Sørge for god kommunikasjon og samhandling med lokalsamfunnene
 • Strategisk utviklingsarbeid, herunder relasjon kommuner og andre tilskuddsytere og samarbeidspartnere, inkludert arbeid med prosjektsøknader, gaver og sponsorer
 • Ledelse og ansvar for arenautvikling og faglig publikumsutvikling ved avdelingene
 • Bidra til samordnet ressursutnyttelse mellom avdelingene og legge til rette for tverrfaglige samarbeidsprosjekter i Østfoldmuseene og med våre eksterne samarbeidspartnere
 • Ansvar for utarbeidelse og gjennomføring av avdelingenes handlingsplaner i tett samarbeid med forskning, forvaltning, formidling/kommunikasjon, i henhold til tildelte ressurser
 • Stimulere og legge til rette for god samhandling og et godt arbeidsmiljø
 • Være en pådriver i å utvikle og utnytte de ansattes kompetanse på en god måte
 • Personalansvar
 • 1/1
  Nina Røsnæs

Kompetanse/kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, gjerne innenfor relevante museumsfag
 • God kjennskap til, eller erfaring fra, museum- eller kultursektoren
 • Erfaring fra forvaltning, gjerne kultursektoren
 • Lederkompetanse/dokumentert ledererfaring
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne (norsk og engelsk)
 • Førerkort

Vi søker en tydelig, involverende og løsningsorientert leder med god gjennomføringsevne, og kan tilby en spennende og utviklende stilling i et inkluderende kollegafelleskap. Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Hege Hauge Tofte, hege.hauge.tofte @ostfoldmuseene.no, tlf. 994 64 284.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søknad med cv sendes elektronisk via Finn.no. Referanser oppgis etter anmodning.

 • Elever på omvisning i Fredriksten Museum
  1/1
  Elever på omvisning i Fredriksten Museum Marta Anna Løvberg

Om arbeidsgiveren

Stiftelsen Østfoldmuseene er et konsolidert museum som forvalter Borgarsyssel Museum, Fredrikstad Museum, Kystmuseet Hvaler, Moss by- og industrimuseum, Folkenborg museum, Halden historiske Samlinger, Haldenvassdragets Kanalmuseum, samt tilhørende samlinger. Østfoldmuseene skal utvikle en sterk og allsidig faginstitusjon med hovedoppgave å samordne innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Østfold. Stiftelsen skal arbeide i overensstemmelse med ICOMs museumsetiske regelverk. Østfoldmuseene har satt oss som mål å jobbe med "Stedsutvikling gjennom mangfold, medvirkning og bærekraftig utvikling".