<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Østfoldmuseene søker museumsvert ved Halden historiske Samlinger

I anledning av at vår museumsvert og formidler ved Halden historiske Samlinger går av med pensjon, søker vi etter en ny kollega som skal dele kontor med oss på vakre Rød Herregård, der museets administrasjon har tilhold.

 • Andreas Skauen Pedersen

Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger eier og forvalter flere viktige kulturhistoriske arenaer i Halden og forvalter store samlinger arkiv, gjenstander og foto. Museets primære oppgaver er knyttet til forvaltning, formidling og forskning. Vi har stort fokus på fornying og utvikling av våre arenaer og jobber kontinuerlig med å gi det beste tilbudet til vårt publikum.

Arbeidsoppgaver

 • Førstelinje mot publikum
 • Omvisninger
 • Utvikling av publikumstilbud og arrangementer, og gjennomføring av disse
 • Oppfølging av og bistå i opplæring av sommerverter og tilkallingsvakter
 • Ansvar for kontakt og utvikling av samarbeid med frivillige lag og foreninger
 • Ansvar for daglig kontakt med drivere av galleri og kafe
 • Enkelt økonomiarbeid; innkjøp, fakturakontroll samt oppfølging av prosjekter og budsjett
 • Lokal butikkansvarlig inkludert kasseoppgjør
 • Ansvar for alarmer og nøkkelkort
 • Informasjonsarbeid og markedsføring i samarbeid med administrasjonen i Østfoldmuseene
 • Forefallende kontorarbeid

Kompetanse

 • Det er ønskelig at kandidaten har fullført bachelorgrad innen økonomi og administrasjon.
 • Det er en fordel med bakgrunn innenfor kunst/kulturhistoriske fag, eller relevant erfaring, men ingen forutsetning.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Det er en fordel å ha sertifikat og kunne disponere egen bil.
 • Hagen på Rød Herregård
  1/1
  Hagen på Rød Herregård Kjartan Abel Nilsen / Østfoldmuseene

Egenskaper

Som museumsvert vil du få en svært variert og spennende jobb som krever at du trives med ansvar, lett tilegner deg ny kunnskap og er selvgående, engasjert og nysgjerrig. En viktig del av jobben, er å ta imot barnehagebarn, skoleklasser, pensjonistgrupper og ulikt type publikum som ønsker å se museet. Du må derfor være engasjerende og ha lett for å komme i kontakt med mennesker, samt ha et godt humør og være forberedt på å håndtere uforutsette situasjoner.

Tiltredelse snarest. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner. God pensjonsordning i KLP. Det ligger også i stillingen å måtte jobbe enkelte helger og kvelder om nødvendig.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Lillian Nyborg, tlf. 414 54 361, e-post lillian.nyborg@ostfoldmuseene.no.