<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Ut på tur: Fuglesang og bålkaffe

Hva er våren uten fuglekvitter? Bli med på en vandring der vi hører og lærer om vårens fuglesang!

  • Svartmeis
    Svartmeis Ingvar Spikkeland

Siste del av mai er høysesong for fuglesang. De aller fleste artene er nå ankommet, også sangere som hagesanger, munk, gulsanger og bøksanger, og hannene er svært aktive med å markere territorium og tiltrekke seg en make. Morgentimene er det beste tidspunktet for å lytte til fuglesangen, da sangaktiviteten er størst da. Løvskog og blandingsskog er de beste naturtypene å besøke, da disse naturtypene har størst mangfold av arter.

Turen den 23. mai vil foregå i edelløvskogen under Søndre fort. Vi møtes på Kanalmuseet, og kjører til Bommen. Derfra går vi over gangbrua og følger en vei/sti til gapahuken på jordet ved Liødegården, hvor vi vi stoppe for en kopp kaffe og noe å bite i. I edelløvskogen her skulle det være mange arter både å se og høre. Det er også en fin flora i dette området, og litt blomsterprat blir det nok også. Totalt blir turen på ca. 1 km, og vil ta et par timer.

Turleder blir biolog Ingvar Spikkeland, som jobber ved Kanalmuseet og kjenner dyre- og plantelivet i området svært godt.

Billettpris

Billettpris per voksen: Kr. 65,-
Billettpris per barn og ungdom opp til 18 år: Kr 30,-
Betaling på museet før avreise.

Bokfink

  • Foto: Ingvar Spikkeland
    Foto: Ingvar Spikkeland

Etymologi: ‘bøketreets frukt’ og ‘fink’.
Også kjent som Fringilla coelebs