<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Ledig stilling som arenakoordinator, 80 % fast

 • (Foto/Photo)
  Hedvig Kolboholen

Østfoldmuseene søker arenakoordinator for å ivareta vårt vertskap på Haldenvassdragets Kanalmuseum på Ørje i Marker kommune. Vi søker en praktisk anlagt, raus og utadvendt vert med gode formidlingsevner og interesse for nettverksbygging og involvering.

Haldenvassdragets Kanalmuseum er en kultur- og naturhistorisk formidlingsarena. Museet forteller historien om skogen som ressurs, tømmerfløting og kanaliseringen av vassdraget. Videre jobber museet med biologisk mangfold og ressurser i tilknytning til vassdraget. Arbeidet er forankret i museets strategi "Håp for fremtiden" og FNs bærekraftsmål.

Stillingen skal bidra til å utvikle museets samfunnsrolle gjennom økt tilstedeværelse, medvirkning lokalt og relevans regionalt. Museet har en ambisjon om å øke den vakre museumsarenaens attraksjonskraft, samt støtte praktisk opp rundt det faglige arbeidet med å fornye og utvikle eksisterende utstillinger og undervisning. Haldenkanalen binder Ørje og Halden sammen, og samarbeidet mellom Halden historiske Samlinger og Haldenvassdragets Kanalmuseum skal styrkes.

 • (Foto/Photo)
  Hedvig Kolboholen

Vi tilbyr en spennende og utviklende stilling i et inkluderende kollegafelleskap. Arenakoordinatoren vil ha sitt daglige arbeidssted på Kanalmuseet på Ørje Brug og rapportere til avdelingsdirektør for Halden historiske Samlinger og Haldenvassdragets Kanalmuseum. Arenakoordinator vil i det daglige samarbeide med biolog/pedagog på Kanalmuseet og ha jevnlig kontakt med fagansvarlig for Kulturminner i og ved vann i Østfoldmuseene. Arenakoordinatoren vil bli en del av et stort kollegium av arenakoordinatorer i hele Østfoldmuseene, samarbeide tett med Østfoldmuseenes Publikumsansvarlig og støtte seg til fellesskapets ressurser på økonomi, HR, drift, it, markedsføring og butikk.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Publikumshenvendelser og omvisninger
 • Innkjøp og enkel økonomioppfølging
 • Museumsbutikk inkl kasseansvar
 • Kanoutleie
 • Besøksstatistikk
 • Kontakt med frivillige
 • Møter for koordinering av oppgaver på arenaen
 • Bestilling vaktmestertjenester
 • Oppfølging renhold og øvrige serviceavtaler
 • Klargjøring / stenging av arena, sesong, herunder bemanning
 • Rutiner på arena inkl. HMS, avvik og forebyggende smittevern

Kompetanse

 • Utdanning på høyskole/universitets-nivå, gjerne med naturforvaltning og/eller pedagogikk i fagkretsen
 • Erfaring fra butikk eller publikumsmottak
 • Gode formidlingsevner, relevant formidlingspraksis
 • Digital kompetanse og god skriftlig fremstillingsevne

Aktuelle kvalifikasjoner

 • Praktiske anlagt og glad i å ta i et tak
 • Interesse for og erfaring fra samarbeid med frivillige
 • Interesse for oppvekst, utdanning, arbeid, bærekraftig utvikling, inkludering og mangfold
 • Båtvant og førerkort for bil

Vi søker en tydelig, involverende- og løsningsorientert medarbeider med stor gjennomføringsevne. Personlig egnethet og evne til omstilling og involvering vektlegges. 

Tiltredelse etter nærmere avtale. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner.

 • (Foto/Photo)
  1/8
  Hedvig Kolboholen (Bilde 1 av 8)
 • (Foto/Photo)
  2/8
  Hedvig Kolboholen (Bilde 2 av 8)
 • (Foto/Photo)
  3/8
  Hedvig Kolboholen (Bilde 3 av 8)
 • (Foto/Photo)
  4/8
  Hedvig Kolboholen (Bilde 4 av 8)
 • (Foto/Photo)
  5/8
  Hedvig Kolboholen (Bilde 5 av 8)
 • (Foto/Photo)
  6/8
  Hedvig Kolboholen (Bilde 6 av 8)
 • (Foto/Photo)
  7/8
  Hedvig Kolboholen (Bilde 7 av 8)
 • (Foto/Photo)
  8/8
  Hedvig Kolboholen (Bilde 8 av 8)

Om arbeidsgiveren

Østfoldmuseene er et konsolidert museum for Borgarsyssel Museum, Fredrikstad Museum, Folkenborg museum, Halden historiske Samlinger, Haldenvassdragets Kanalmuseum, Kystmuseet Hvaler, Moss by- og industrimuseum, Østfold fylkes billedarkiv og Museumstjenesten.

Østfoldmuseenes primære oppgave er å virke som en drifts-, plan og utviklingsorganisasjon for de forannevnte museer. Østfoldmuseene skal utvikle en sterk og allsidig faginstitusjon med hovedoppgaven å samordne innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Østfold. Stiftelsen skal arbeide i overensstemmelse med ICOMs museumsetiske regelverk. Museet ønsker å bidra aktivt til å motvirke utenforskap, stimulere til utdanning og arbeidsliv og forske på hvilken betydning arven fra det gamle industrisamfunnet har for menneskene i Østfold i dag.

Arbeidsgiver: Østfoldmuseene
Stillingstittel: Arenakoordinator
Frist: 22.09.2021
Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen

Kontaktpersoner

Kart:

 • Engebret Soots vei 13, 1870 Ørje

  Vis vei

  Engebret Soots vei 13, 1870 Ørje