<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Utforsk Haldenvassdragets Kanalmuseum

Kanalmuseet finner du i Ørje, som ligger ved Haldenvassdraget i hjertet av det naturskjønne Indre Østfold. Museet formidler kunnskap om det biologiske mangfold i skog og vassdrag. Her vises samspillet i vårt økologiske miljø og naturens usynlige hemmeligheter. Områdets rike dyreliv presenteres. Med blikket rettet mot fremtiden ønsker Kanalmuseet å fremme vern av naturen, i all dens mangfold og sårbarhet.

Museet formidler historie og kultur fra skogsdrift, tømmerfløting, og treforedling. Sentralt står kanalbygger Engebret Soot (1786-1859) og hans livsverk; Norges første sluseanlegg fra 1849. Etter at Haldenvassdraget ble kanalisert, begynte dampbåter å trafikkere vassdraget. I de senere år har flere av de gamle båtene blitt restaurert, derfor har Ørje fått et enestående dampbåtmiljø.

 • Ørjefossen og plantedammen

  Energien i det rennende vannet i fossen på Ørje, har vært selve drivkraften for utviklingen av byen, opp gjennom historien. samfunnet som vokste frem og utviklingen med møller, sager, og etter hvert mekanisk energi.

 • Slusene i Ørje

  Slusene i Ørje består av 3 kammer, med en løftehøyde på ca 10 meter

 • Wanggården

  Den gamle bestyrerboligen på Ørje Brug ble bygget i 1909

 • Dampbåtkaia

  Det finnes flere gamle dampbåter i vassdraget, de to mest kjente er «D/S Turisten» og «D/S Engebret Soot».

 • Minnestøtte over Engebret Soot (1786 – 1859)

  Støtta ble reist i 1936, i forbindelse med at man markerte 150-årsjubileet for Soots fødsel.

 • Slipesteinen

  Ved nedkjørselen til museet står en av de gamle slipesteinene fra tresliperiet på Ørje Brug, hvor det ble fremstilt tremasse.

 • Arbeiderboligene

  Opprinnelig lå det tre arbeiderboliger på nordsiden av tresliperiet. «Brakka» og «Gundersen» står igjen.