<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Utforsk Haldenvassdragets Kanalmuseum

Kanalmuseet finner du i Ørje, som ligger ved Haldenvassdraget i hjertet av det naturskjønne Indre Østfold. Museet formidler kunnskap om det biologiske mangfold i skog og vassdrag. Her vises samspillet i vårt økologiske miljø og naturens usynlige hemmeligheter. Områdets rike dyreliv presenteres. Med blikket rettet mot fremtiden ønsker Kanalmuseet å fremme vern av naturen, i all dens mangfold og sårbarhet.

Museet formidler historie og kultur fra skogsdrift, tømmerfløting, og treforedling. Sentralt står kanalbygger Engebret Soot (1786-1859) og hans livsverk; Norges første sluseanlegg fra 1849. Etter at Haldenvassdraget ble kanalisert, begynte dampbåter å trafikkere vassdraget. I de senere år har flere av de gamle båtene blitt restaurert, derfor har Ørje fått et enestående dampbåtmiljø.

 • Arbeiderboligene

  I hvert hus bodde det fire familier i leiligheter med ca 40 kvadratmeter til hver familie.

 • Slipesteinen

  Ved nedkjørselen til museet står en av de gamle slipesteinene fra tresliperiet på Ørje Brug

 • Historien om Ørjemordet og familien Wang på Ørje brug

  Artikkelen innledes med historien om et drap. Det var et grusomt barnedrap som har markert seg i norsk kriminalhistorie.

 • Dampbåtkaia

  Det finnes flere gamle dampbåter i vassdraget, de to mest kjente er «D/S Turisten» og «D/S Engebret Soot». Sistnevnte ble bygget på Nylands Mek. Verksted i 1861-62, og har verftets byggenummer 1. Noen av båtene som er hjemmehørende på Ørje er: «D/S Engebret Soot», «D/S Pasop», «D/S Mette Meng» og «D/S Ara». Det er et aktivt dampbåtmiljø på museumsområdet, hvor entusiaster samles til felles dugnad.

 • Wanggården

  Den gamle bestyrerboligen på Ørje Brug ble bygget i 1909. Her bodde bestyreren på Ørje brug sammen med sin familie. Det er en trist historie knyttet til Wanggården, om datteren Anne Wang, som ble brutalt drept da hun var avgårde for å hente melk, en høstdag i 1918.

 • Slusene

  Slusene i Ørje ble fullført i 1860, et år etter kanalbyggeren Engebret Soots død. De består av 3 kammer, med en løftehøyde på ca 10 meter. Ørje sluser er unike da de fortsatt drives manuelt, slik det var i 1860. Det gule huset vest for slusene er slusemesterboligen. I dag fungerer slusene også som et amfiteater med scene. Her er det mye aktivitet sommerstid, med teateroppsetninger og konserter.

 • Ørjefossen og plantedammen

  Energien i det rennende vannet i fossen på Ørje, har vært selve drivkraften for utviklingen av byen, opp gjennom historien. samfunnet som vokste frem og utviklingen med møller, sager, og etter hvert mekanisk energi. Tresliperiet var avhengig av vannet for å drive maskinene. Ved Ørjefossen like under demningen ligger en liten dam som tidligere ble benyttet til fiskedam. Her er det nå plantet inn vann og sumpplanter, som vokser i Haldenvassdraget. I vassdraget er det registrert vel 40 arter av ekte vannplanter. I tillegg kommer et stort antall arter av sumpplanter. Et utvalg av disse kan du se i dammen.

 • Minnestøtte over Engebret Soot (1786 – 1859)

  Støtta ble reist i 1936, i forbindelse med at man markerte 150-årsjubileet for Soots fødsel. På den øvre delen av støttas glatthogde frontparti er det montert ei oval bronseplante med reileffportrett av Engebret Soot. Under finner vi kanalbyggerens navn, fødsels- og dødsår. Lengre nede nevnes Soots kanal (Grasmokanalen), Otteid kanal og Fredrikshalds kanal, vannveger der Soott, utførte kanaliseringsarbeid som var svært viktig i hans samtid. Det var Fredrikshalds kanalselskab som reiste monumentet.