<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Vi dissekerer fisk

Disseksjon av fisk passer godt for de største barna i barnehagen. Barna får utdelt laboratoriefrakk, engangshansker, disseksjonssett og bilder/tegninger med tekst som viser framgangsmåte og fisken utvendig og innvendig.

  •  (Foto/Photo)

Så får de utforske hvordan fisken ser ut innvendig, selvsagt under veiledning, og ofte med skrekkblandet fryd.

Kompetansemål:

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna:

  • opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet​opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen
  • får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon