<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Åpen smie på Kystmuseet Hvaler

Ved smia på Nordgårdsbrygga på Spjærøy demonstrerer Fredrik Thoresen det gamle håndverksfaget. Trenger du kiler og blekker tar Fredrik i mot bestillinger. Han produserer og selger kiler og blekker laget av 16 mm rundstål.

  • Fredrik i smia
    Fredrik i smia Jenni Caspersen

Fredrik er tidligere lærer i maskin og mekaniske fag ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad. Det å kunne stå i smia hver mandag og utøve dette gamle håndverket er for Fredrik et viktig bidrag til å føre historien videre. Før ham var det stenhoggersmeden Ernst Persen som holdt til her. Han begynte å arbeide i smia under første verdenskrig. Da jobbet han for Fredrikstad Stenhuggeri. I 1968 stengte han dørene for godt. Like etter ble stenhoggeriet nedlagt og det var ikke lenger behov for en stenhoggersmed.

Heldigvis for oss fører Fredrik tradisjonen videre. Om du er nysgjerrig på et gammelt håndverk eller om du ønsker å bestille kiler og blekker bør du ta turen innom Fredrik.