Lærlinger i tømrerfag

Lyst til å jobbe i museum? Østfoldmuseene – driftsavdelingen søker to lærlinger i tømrerfaget

Driftsavdelingen er en felles drifts- og vedlikeholdsavdeling i Østfoldmuseene. Avdelingen har base ved Borgarsyssel Museum i Sarpsborg, men har alle arenaene i Østfoldmuseene som arbeidssted. Avdelingen består av 4 håndverkere pluss leder. En av avdelingens hovedoppgaver er bygningsvedlikehold, spesielt rettet mot museenes antikvariske bygninger. Østfoldmuseene er godkjent som lærebedrift i tømrerfaget og tilknyttet Opplæringskontoret for Bygg og Håndverksfag i Østfold.

En sentral og viktig kompetanse for driftsavdelingen er tømrerfaget, herunder innsikt og kunnskap innenfor tradisjonshåndverk. Denne kompetansen ønsker vi både å sikre og styrke og søker i den forbindelse to lærlinger i tømrerfaget.

Våre forventninger til deg som lærling:

 • Fortrinnsvis gjennomført og bestått 2 år videregående skole innen tømrerfag
 • Er faglig engasjert, gjerne med interesse for bygningsvedlikehold og håndverkstradisjoner
 • God på skriftlig og muntlig framstilling
 • Er pålitelig og pliktoppfyllende
 • Har ordenssans
 • Er omgjengelig og positiv

Vi kan tilby:

 • God og opplæring og oppfølging i en spennende og samfunnsorientert kulturhistorisk virksomhet.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et arbeidsmiljø med fokus på bevaring
 • Ordnede og gode ansettelsesforhold
 • Avlønning i tråd med gjeldende tariff

Søknad med CV sendes elektronisk via Karriere.no. Søknadsfrist: 15. april.
Eventuelle spørsmål kan rettes til driftssjef Steinar Helgesen tlf. 94139517 / e-post stehel@ostfoldmuseene.no.