<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Ledig stilling som biolog, 60 % fast

 • (Foto/Photo)

Østfoldmuseene ønsker å videreføre og styrke vår satsning på naturhistorie med utgangspunkt i Haldenvassdragets Kanalmuseum på Ørje i Marker kommune. Vi søker en biolog, gjerne med fordypning i ferskvannsbiologi/limnologi. Østfoldmuseenes satsning på biologisk mangfold og ressurser i tilknytning til vassdraget, er forankret i museets strategi "Håp for fremtiden" og FNs bærekraftsmål. Stillingen skal bidra til å utvikle museets samfunnsrolle gjennom økt tilstedeværelse, medvirkning og god relevans lokalt og regionalt. Museet har en ambisjon om å øke den vakre museumsarenaens attraksjonskraft, fornye og utvikle eksisterende utstillinger og undervisningsprogrammer, samt bidra til kartlegging, dokumentasjon og forskning. Haldenkanalen binder Ørje og Halden sammen, og samarbeidet mellom Halden historiske Samlinger og Haldenvassdragets Kanalmuseum skal styrkes.

Museet søker regionale forprosjektmidler sammen med lokale samarbeidspartnere, og med forbehold om midler, vil museet kunne utvide stillingen midlertidig ved å legge ansvaret for prosjektledelse til biologen i 2022. Det er et klart mål å søke å utvide stillingen til en hel stilling på sikt dersom utviklingsprosjektet lykkes. 

Vi tilbyr en spennende og utviklende stilling i et inkluderende kollegafelleskap.

 • (Foto/Photo)

Biologen i Østfoldmuseene vil ha sitt daglige arbeidssted på Kanalmuseet på Ørje Brug og rapportere til avdelingsdirektør for Halden historiske Samlinger og Haldenvassdragets Kanalmuseum. Biologen vil i det daglige samarbeide med arenakoordinator på Kanalmuseet og ha jevnlig kontakt med fagansvarlig for Kulturminner i og ved vann i Østfoldmuseene. Biologen vil kunne forvente å inngå i FoU-arbeid og til enhver tid pågående prosjekter under ledelse av Østfoldmuseenes fagdirektører for forskning, forvaltning, formidling/kommunikasjon, samt nettverksarbeid nasjonalt og internasjonalt. 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Kartlegging og forskning i samarbeid med museumsnettverkene, Vannområdet og UH-sektoren
 • Undervisning og samarbeid med skoler i regionen
 • Samarbeid med frivilligheten – aktører i og rundt kanalen, men spesielt med Müller- Sars biologiske stasjon i Flishuset og stiftelsen Ørje Brug
 • Videreutvikle og vedlikeholde utstillingen på Kanalmuseet

Utviklingsprosjekt under forutsetning av økte bevilgninger og utøkt stilling:

 • Utvikle et sommerskoletilbud til kommunene i regionen
 • Bidra i utviklingen av hovedprosjektet "Fløtningens fartøy", samt etablere og vedlikeholde et fruktbart samarbeid med våtmarksenteret og Museene i Akershus, MiA på Fetsund
 • Øke aktiviteten og attraksjonskraften til området rundt Haldenvassdraget og Haldenkanalen sammen med Halden historiske Samlinger
 • Bidra til å binde lokalsamfunnet og næringslivet i Marker tettere til området og miljøet på Ørje Brug
 • Bidra til utvikle reiselivstilbud relatert til natur og miljø rundt kanalen

Kompetanse

 • Master eller ph.d innenfor relevant fagområde, gjerne ferskvannsbiologi/limnologi
 • Erfaring fra feltarbeid
 • Pedagogikk i fagkretsen eller relevant praksis
 • Digital kompetanse
 • Båtvant og førerkort for bil​

Aktuelle kvalifikasjoner

 • Erfaring med forskningsformidling og kunne dokumentere resultater fra konseptutvikling i tilknytning til formidling/pedagogiske opplegg
 • Faglige interesseområder som oppvekst, utdanning, arbeid, bærekraftig utvikling, inkludering og mangfold
 • Erfaring fra prosjektledelse med budsjettansvar
 • Erfaring med nettverk- og relasjonsbygging

Vi søker en tydelig, involverende- og løsningsorientert medarbeider med stor gjennomføringsevne. Personlig egnethet og evne til omstilling og involvering vektlegges. 

Tiltredelse 1. oktober 2021, eller etter nærmere avtale. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner.

Om arbeidsgiveren

 • (Foto/Photo)

Østfoldmuseene er et konsolidert museum for Borgarsyssel Museum, Fredrikstad Museum, Folkenborg museum, Halden historiske Samlinger, Haldenvassdragets Kanalmuseum, Kystmuseet Hvaler, Moss by- og industrimuseum, Østfold fylkes billedarkiv og Museumstjenesten.

Østfoldmuseenes primære oppgave er å virke som en drifts-, plan og utviklingsorganisasjon for de forannevnte museer. Østfoldmuseene skal utvikle en sterk og allsidig faginstitusjon med hovedoppgaven å samordne innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Østfold. Stiftelsen skal arbeide i overensstemmelse med ICOMs museumsetiske regelverk. Museet ønsker å bidra aktivt til å motvirke utenforskap, stimulere til utdanning og arbeidsliv og forske på hvilken betydning arven fra det gamle industrisamfunnet har for menneskene i Østfold i dag.

Nettverk: Facebook
Sektor: Privat
Sted: Engebret Soots vei 13, 1870 Ørje
Bransje: Museer, gallerier og kulturminne
Stillingsfunksjon: Biolog
Arbeidsgiver: Østfoldmuseene
Frist: 02.08.2021
Ansettelsesform: Fast

 • (Foto/Photo)
  1/5
  (Bilde 1 av 5)
 • Rik forekomst av bunkestarr ved Butjern. (Foto/Photo)
  2/5
  Rik forekomst av bunkestarr ved Butjern. Ingvar Spikkeland (Bilde 2 av 5)
 • Bokfing: iht. etymologi: ‘Bøketreets frukt’ og ‘fink’, også kjent som Fringilla coelebs. (kilde: SNL) (Foto/Photo)
  3/5
  Bokfing: iht. etymologi: ‘Bøketreets frukt’ og ‘fink’, også kjent som Fringilla coelebs. (kilde: SNL) Dag Krogstad (Bilde 3 av 5)
 • Kanopadling i sluseområdet (Foto/Photo)
  4/5
  Kanopadling i sluseområdet D. Nævdal (Bilde 4 av 5)
 • (Foto/Photo)
  5/5
  (Bilde 5 av 5)