Hopp til hovedinnhold

Er du en dyktig fotograf med interesse for fotohistorie?

 • 1/1

Vil du jobbe med de fotohistoriske samlingene til Østfoldmuseene?

Vi søker en fotograf som skal inngå i et fotohistorisk fagteam innunder Samlingsavdelingen. Fagteamet jobber med publikumshenvendelser, drifter tjenesten i vårt fotobyrå og jobber med å samle inn og dokumenter/digitalisere Østfoldmuseenes fotosamlinger. Teamet holder til i billedarkivets lokaler ved Østfoldmuseenes administrasjonsbygg i Sarpsborg. Her disponerer vi et fotolaboratorium, kontorlokaler, arbeidsrom for fotograf og et fotomagasin.

Billedarkivets portefølje utgjør størstedelen av fotosamlingene i Østfoldmuseene. I tillegg er det fotosamlinger ved de andre avdelingene. Større samlinger befinner seg hos Fredrikstad Museum, Halden historiske Samlinger og Moss by- og industrimuseum. Det fotohistoriske fagteamet jobber tett og integrert med resten av de ansatte i Samlingsavdelingen.

 • Daguerreotypi måles og registreres.
  1/1
  Daguerreotypi måles og registreres. Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv.

Ansvarsområder

 • Digitalisere Østfoldmuseenes historiske fotosamlinger​Bidra i arbeidet med å publisere foto i våre ulike systemer
 • Rengjøring og konservering av historiske foto
 • Pakking av foto for magasinering
 • Digitalisere foto for interne– og eksterne bestillinger i bildebyråtjenesten
 • Kommunisere betingelser for bruk av historiske foto
 • Bidra i planarbeid knyttet til fotofeltet i Østfoldmuseene
 • Delta i prosjekter i tråd med Østfoldmuseenes strategi- og handlingsplaner
 • Samarbeide med alle kolleger i Samlingsavdelingen
 • Samarbeide på tvers av avdelingene i Østfoldmuseene

Kompetanse

 • Utdanning med fagbrev som fotograf, eventuelt annen relevant utdanning fra universitet eller høyskole​God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med skanning/avfotografering av eldre fotomateriale, deriblant glassplater
 • Erfaring med katalogisering av digitale filer
 • Kompetanse eller interesse for konservering av eldre fotomateriale vil vektlegges

Egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe med flere oppgaver samtidig​Evne til å jobbe strukturert og bidra til å holde orden i systemer
 • Evne til å jobbe godt alene og i team
 • Digital kompetanse vektlegges
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Førerkort og disponere egen bil

 • Selvportrett fotograf
  Selvportrett fotograf Th. Bachmann / Østfold fylkes billedarkiv

Samlingsavdelingen har fagansvaret for innsamlings- og dokumentasjonsarbeidet, drift av fellesmagasiner samt formidling av rettighetsspørsmål knyttet til bruk av de kulturhistoriske samlingene. Avdelingen ivaretar også Østfoldmuseenes fylkeskoordinerende ansvar for spørsmål knyttet til privatarkiv og historiske foto i vår del av Viken. I hovedsak består samlingene av kulturhistoriske bygninger, - foto, og - gjenstander, historiske privatarkiver; inkludert tegningsarkiver og kart samt immaterielle kulturminner.

Vi tilbyr et godt og variert arbeidsfellesskap i Samlingsavdelingen. Arbeidssted vil være Sarpsborg, men det må påregnes arbeid i prosjekter med fotosamlingene med oppmøtested ved alle avdelinger i Østfoldmuseene.

Tiltredelse 1. september 2023, eller etter avtale. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søknad med cv sendes elektronisk via Finn.no. Referanser oppgis etter anmodning.

Søkere som blir kalt inn til intervju, vil måtte utføre fagprøver.

 • 1/1
  Johan August Karlsson / Østfold fylkes billedarkiv

Om arbeidsgiveren

Østfoldmuseene er et konsolidert museum med ansvar for Borgarsyssel Museum, Fredrikstad Museum, Folkenborg museum, Halden historiske Samlinger, Haldenvassdragets Kanalmuseum, Kystmuseet Hvaler og Moss by- og industrimuseum. Østfoldmuseenes primære oppgave er å virke som en drifts-, plan og utviklingsorganisasjon for de forannevnte museer. Østfoldmuseene skal utvikle en sterk og allsidig faginstitusjon med hovedoppgaven å samordne innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Østfold. Stiftelsen skal arbeide i overensstemmelse med ICOMs museumsetiske regelverk.

Arbeidsgiver: Østfoldmuseene
Stillingstittel: Fotograf
Frist: 17.04.2023
Ansettelsesform: Fast