<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Østfoldmuseene søker museumspedagog til Halden historiske Samlinger

Vi søker en museumspedagog som kan bidra i vårt utviklingsarbeid, og ser etter en samfunnsengasjert og uredd person, som brenner for å engasjere våre gjester, er imøtekommende, kreativ, selvstendig og har gode formidlings- og samarbeidsevner.

 • 1/1
  Andreas Skauen Pedersen

Arbeidsgiver: Østfoldmuseene

Stillingstittel: Museumspedagog - 100 % stilling

Frist: 13.01.2020

Ansettelsesform: Fast

Østfoldmuseene er et konsolidert museum for Borgarsyssel Museum, Fredrikstad Museum, Folkenborg museum, Halden historiske Samlinger, Haldenvassdragets Kanalmuseum, Kystmuseet Hvaler, Moss by- og industrimuseum, Storedal kultursenter, Østfold fylkes billedarkiv og Museumstjenesten. Østfoldmuseenes primære oppgave er å virke som en drifts-, plan og utviklingsorganisasjon for de forannevnte museer. Østfoldmuseene skal utvikle en sterk og allsidig faginstitusjon med hovedoppgaven å samordne innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Østfold. Stiftelsen skal arbeide i overensstemmelse med ICOMs museumsetiske regelverk.

Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger forvalter store samlinger og flere viktige kulturhistoriske arenaer i Halden; Fredrikshalds Teater, Rød Herregård, Berg Bygdetun og Fredriksten Museum. Museet har kontor på Rød Herregård. Det jobbes med å etablere et nytt bymuseum i Fayegården i Halden sentrum, og museet har stort fokus på fornying og utvikling, og vi jobber kontinuerlig med å gi det beste tilbudet til vårt publikum.


Stillingsbeskrivelse

Vi søker en museumspedagog som kan bidra i vårt utviklingsarbeid, og ser etter en samfunnsengasjert og uredd person, som brenner for å engasjere våre gjester, er imøtekommende, kreativ, selvstendig og har gode formidlings- og samarbeidsevner. Vi søker en museumspedagog som ser museets potensiale, og som kan drive med pedagogiske utviklingsarbeid knyttet til museets arenaer, utstillinger og tema, i samarbeid med våre andre ansatte og publikum. Vi tilbyr et kollegialt og faglig fellesskap for våre pedagoger i Østfoldmuseene.


Ansvarsområder

 • Utvikle og gjennomføre relevante tilbud til barnehager og skoleverket med utgangspunkt i museets arenaer, utstillinger og tema, og med utgangspunkt i skolens fagplaner.
 • Utvikling og gjennomføring av publikumstilbud knyttet til våre arenaer
 • Opplæring og oppfølging av sommerverter og tilkallingsvakter
 • Bidra til nytenkning og medvirkning i museets utstillingsarbeid og utadrettede virksomhet
 • Delta i prosjekter i tråd med Østfoldmuseenes strategi- og handlingsplaner
 • Delta i forskningsarbeid knyttet til formidling
 • Markedsføre de ulike tilbudene museet har, i samarbeid med markedsavdelingen sentralt
 • Samarbeide på tvers av avdelingene i Østfoldmuseene


Kompetanse

 • Kulturhistorisk utdanning på høyere nivå.
 • Pedagogisk utdanning og/eller relevant erfaring
 • Erfaring fra formidling rettet mot barn/unge og andre, gjerne levende formidling
 • Erfaring fra og trives med å arbeide i team, også tverrfaglig
 • Gode IKT kunnskaper og god erfaring med sosiale media
 • Ha gode kommunikasjonsevner - muntlig og skriftlig i norsk og engelsk
 • Førerkort og disponere egen bil


Tiltredelse snarest. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner. God pensjonsordning i KLP.

Søk på stillingen her

 • Hagen på Rød Herregård
  1/1
  Hagen på Rød Herregård Kjartan Abel Nilsen / Østfoldmuseene