<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Vi søker museumsverter for tilkalling

Er du historieinteressert, engasjert og utadvendt? Vi er på utkikk etter flere museumsverter for tilkalling ved behov og søker deg som trives i en servicefunksjon. Du yter det lille ekstra for at publikumsgrupper og besøkende får en god museumsopplevelse, og bidrar med en hjelpende hånd når det trengs.

Vi samarbeider tett mellom våre ulike arenaer, og en jobb hos oss kan bety at du får muligheten til å jobbe flere steder. For tiden er det behov for museumsverter for tilkalling på følgende arenaer:

 • Borgarsyssel Museum - Sarpsborg
 • Fredrikstad Museum - Gamle Fredrikstad
 • Elingaard Herregård - Onsøy
 • Kystmuseet Hvaler - Spjærøy
 • Fredriksten Museum, Rød Herregård, Fredrikshalds teater - Halden
 • Haldenvassdragets Kanalmuseum - Ørje
 • Folkenborg museum - Mysen
 • Moss by- og industrimuseum - Moss

Oppgi hvilke arenaer du har mulighet for å jobbe på i søknaden.

Om stillingen:

Arbeidstid, arbeidsmengde og stillingsprosent vil variere, og det er viktig at du har anledning til å arbeide både på dagtid, kveldstid og i helger etter behov. Stillingen er midlertidig ved tilkalling med rammeavtale som regulerer generelle vilkår, herunder varighet og lønns- og arbeidsvilkår.

Arbeidsgiver: Østfoldmuseene
Stillingstittel: Museumsvert
Frist: Snarest
Ansettelsesform: Engasjement

Arbeidsoppgaver:

 • (Foto/Photo)
  Hedvig Kolboholen
 • Ta imot publikum, selge billetter, betjene museumsbutikk og kafé
 • Omvisninger, formidling og praktisk veiledning
 • Sette i gang og lede aktiviteter
 • Bevertning og eventuell rigg knyttet til arrangementer
 • Forefallende renholds- og vedlikeholdsoppgaver i publikumsarealene

Kvalifikasjoner:

 • (Foto/Photo)
  Hedvig Kolboholen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Relevant arbeidserfaring med å være i en vertskapsrolle eller liknende vil telle positivt
 • Erfaring fra bruk av sosiale medier og digitale verktøy
 • Du er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Du liker å yte god service og evner å møte publikum på en god måte
 • Du bør være initiativrik, selvstendig og kan bidra positivt inn i et team
 • Du kan jobbe på kort varsel ved uforutsette bemanningsbehov
 • Det vil være en fordel om du har førerkort og disponerer bil

Tiltredelse snarest eller etter nærmere avtale. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner,

Om Østfoldmuseene

 • (Foto/Photo)

Østfoldmuseene er et konsolidert museum for Borgarsyssel Museum, Fredrikstad Museum, Folkenborg museum, Halden historiske Samlinger, Haldenvassdragets Kanalmuseum, Kystmuseet Hvaler, Moss by- og industrimuseum, Østfold fylkes billedarkiv og Museumstjenesten. Østfoldmuseenes primære oppgave er å virke som en drifts-, plan og utviklingsorganisasjon for de forannevnte museer. Østfoldmuseene skal utvikle en sterk og allsidig faginstitusjon med hovedoppgaven å samordne innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Østfold. Stiftelsen skal arbeide i overensstemmelse med ICOMs museumsetiske regelverk. Museet ønsker å bidra aktivt til å motvirke utenforskap, stimulere til utdanning og arbeidsliv og forske på hvilken betydning arven fra det gamle industrisamfunnet har for menneskene i Østfold i dag.