<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Bokser fra blikkemballasjeindustrien i Moss

I museets utstillingsrekke av gjenstander fra samlingen har vi denne gang valgt malingsbokser og kakebokser fra blikkemballasjeindustrien i Moss.

Beredskapsgruppa i Østfoldmuseene

Blikkemballasjeindustrien i Moss tok slutt i 2015 da de siste produksjonslinjene på Skanem Moss AS i Rabekkgata 6 på Høyda ble lagt ned. Byen tok farvel med enda en hjørnesteinsbedrift.

Beredskapsgruppa for industridokumentasjon i Østfold, som består av ansatte ved Østfoldmuseene, ble varslet før nedleggelsen. Gruppa filmet og dokumenterte bedriften før produksjonen ble flyttet til Sverige. Filmen om «10 –literen» kan ses på www.industrimuseum.no.

Blikkemballasjeproduksjonen flyttes

Forløperen til Skanem Moss AS var J.A. Sannem A/S i Bergen, etablert i 1872. Virksomheten fusjonerte og fikk avdelinger i Moss sentrum, først gjennom «Foblik» i 1929 og «Noblikk» i 1960. Fabrikkene lå i Sundstredet 2 og Storgata 28.

På midten av 1960-tallet flyttet først deler av blikkemballasjeproduksjonen til Rabekkgata 6 på Høyda, senere ble all produksjon samlet her. Arkitektene Thoring og Saugestad tegnet både administrasjonsbygningen og produksjonslokalene.

Transformasjon

I disse dager planlegges det en storstilt omregulering av Rabekkgata 4-6. Industriområdet skal endres til boligområde med bydelshus og fellesfunksjoner. Tenk om noe av den industrielle bygningsmassen fra Skanem-anlegget kan beholdes og benyttes til fellesarealer! Slik kan de fysiske minnene fra en nasjonal og internasjonal industribedrift peke tilbake til de mange malingsboksene og kakeboksene som fremdeles står i hyller og skap i de tusen hjem.

Kilder: Moss byleksikon, Moss- Oslofjordens industrisentrum 1972, Fra fortid mot fremtid. Moss industriforening gjennom 50 år. 1947-1997.Thoringarkivet i Moss by- og industrimuseum