<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Arven fra 1913 – Gustaf Lindmans fotografier

Bli med på en tidsreise!

I denne utstillingen kan elevene «rusle gatelangs» i Moss slik byen var for over hundre år siden. Her kan vi se hus, mennesker, dyr og mye mer, men hva forteller fotografiene oss og hvilke historier ser vi? Fotografier er en unik kilde. Her skal vi sammen utforske historisk utvikling av hus, arbeidsplasser, sosiale forhold, mote og transportmidler med utgangspunkt i de historiske fotografiene. Hva har skjedd de siste hundre årene?

Opplegget er spesielt tilpasset 8.trinn. 

Tilbudet er forankret i Kompetansemål for samfunnsfag:

  • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
  • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar
  • presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag

Tilbudet er forankret i Kompetansemål for kunst og håndverk:

  • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid
  • forklare hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruksjon, valg av materialer, form, uttrykk og symbolfunksjon
  • tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler
  •  (Foto/Photo)
    1/1

For påmelding kontakt

Opplegget er tilgjengelig frem til 13.desember 2020