<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Vil du bli vår nye formidler i en 300 år gammel by?

Arbeidsgiver: Østfoldmuseene
Stillingstittel: Formidler
Frist: 12.juli.2020
Ansettelsesform: Fast

Moss by- og industrimuseum ligger ved Mossefossen – et mektig skue når slusene åpnes og vannmassene fra Vannsjø dundrer ned stupet før det renner ut i Mossesundet.

Men det er ikke bare den vakre og viltre fossen som gir lyd fra seg. Museet ligger i en gammel møllebygning og er omgitt av bygninger og infrastruktur med historisk sus. Det var fossen som la grunnlaget for byen. Her lå Moss jernverk og flere andre industribedrifter, og fra pipene til M. Peterson & Søn steg røyken og den berømte Mosselukta fra 1883 til 2012. Ikke nok med det, i Konvensjonsgården ble avtalen med Sverige forfattet i 1814.

Alt dette og mer til kan du bli en del av. Vi tilbyr den rette 100 % fast stilling som formidler i et museum i stor utvikling, med spennende prosjekter på tapetet og med dedikerte, engasjerte og omsorgsfulle kolleger på laget.

Om Moss by- og industrimuseum

Moss by- og industrimuseum samler, bevarer og dokumenterer Moss bys sosiale, arkitektoniske og industrielle historie. Med kommunesammenslåingen i 2020 har vi også blitt Rygges museum.

Moss by- og industrimuseum holder til i restaurerte lokaler i Kloster og Galla møller mellom Fossen og Lille-elv. Kloster mølle er fra 1899/1900, mens Galla mølle er fra ca. 1920. Møllebygningene i teglstein er et uttrykk for den internasjonale industriarkitekturen som preget norsk industribygging på begynnelsen av forrige århundre. Mossefossen og området rundt ble valgt til kommunens Tusenårssted og omfatter Konvensjonsgården, Fossen og Møllene.

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsplassen din vil primært være på museet i Moss, men som formidler i Østfoldmuseene vil du også jobbe i team på tvers av avdelingene med andre kolleger. Du vil få hovedansvaret for publikumstilbudet på museet, være sterkt delaktig i programmeringen, og dra i land små og store arrangementer. Du vil også ha ansvar for å utvikle undervisnings- og DKS-tilbud til skolene.

Hvis du i tillegg behersker sosial medier og forstår samspillet mellom disse og de fysiske arrangementene, så er du kanskje vår nye formidler?

Museet er i gang med å lage en ny basisutstilling som skal åpnes i to etapper - i henholdsvis 2021 og 2022. Dette er et spennende team-arbeid som du vil delta i . Innsikt i norsk historie er ønskelig. Men vi søker også en med utpreget formidlingsevne, med anlegg for å tenke nytt og utenfor boksen, og som ser potensialet i å arbeide helhetlig med museumsoppgavene forvaltning, forskning, formidling og forretning.

Kompetanse og erfaring

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på bachelornivå eller høyere
 • Pedagogisk utdannelse og erfaring er en fordel
 • Erfaring med historieformidling fra museer eller liknende kulturinstitusjoner
 • Erfaring og innsikt i formidling på sosiale medier er en fordel
 • Erfaring og gode resultater å vise til når det gjelder å jobbe mot media er en fordel
 • Flytende norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Egenskaper

 • Du må kunne jobbe selvstendig, men samtidig trives med å samarbeide med andre 
 • Du er strukturert, ansvarsfull og leverer etter oppsatt plan
 • Du må være engasjert, like å ta initiativ og bygge nettverk og relasjoner i lokalmiljøet
 • Du er glad i museum og åpen for å se måter vi kan involvere publikum på og nå nye brukergrupper
 • Du er åpen og inviterende i din formidling og væremåte
 • Du liker å snakke for både små og store forsamlinger

Generelt

Tiltredelse snarest. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner. God pensjonsordning i KLP.

Søknad med CV sendes elektronisk via Finn.no. Attester og vitnemål skal kun oversendes etter nærmere anmodning.

Om arbeidsgiveren

Østfoldmuseene er et konsolidert museum for Borgarsyssel Museum, Fredrikstad Museum, Folkenborg museum, Halden historiske Samlinger, Haldenvassdragets Kanalmuseum, Kystmuseet Hvaler, Moss by- og industrimuseum, Storedal kultursenter, Østfold fylkes billedarkiv og Museumstjenesten. Østfoldmuseenes primære oppgave er å virke som en drifts-, plan og utviklingsorganisasjon for de avdelingsvise museene. Østfoldmuseene skal utvikle en sterk og allsidig faginstitusjon og samordne innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorien i Østfold. Stiftelsen skal arbeide i overensstemmelse med ICOMs museumsetiske regelverk.