<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Arven fra 1913 Gustaf Lindmans fotografier

Vil du bli med på en tidsreise? Ta en rusletur i gamle Moss? Denne utstillingen har sitt utgangspunkt i en unik samling av over 200 glassplatenegativer fra fotograf Gustaf Lindman. Av disse har vi valgt ut 37 bilder som viser bredden i samlingen. Alle er bilder av bygårder, butikkfasader eller bolighus, og på nesten alle motivene står mennesker oppstilt utenfor.

  •  (Foto/Photo)

Og det er menneskene som gjør bildene så spennende. Fotografen har instruert de som trolig er beboere, butikkinnehavere, ekspeditører, håndverkere og andre til å stille seg opp, utenfor på trappen og i flere av vinduene. Med sitt gode blikk for detaljer evnet Lindman å formidle verdifull kulturhistorie. Bilder av butikkvinduer som bugner av varer og hestekjerrer på brolagte gater fører oss tilbake til en helt annen tid og et helt annet Moss.

Hvorfor ble bygningene fotografert?

Etter nitide studier av motivene i bildene og samtidas aviser og adressekalendere har vi tidfestet motivene til rundt 1913. Hvorfor ble bygningene fotografert? Vi har ikke det fulle svaret, men flere av bildene stammer trolig fra et kommunalt oppdrag dette året.

En by i endring

I årene før første verdenskrig var det stor byggevirksomhet i Moss. Gatepartier i sentrum skulle endres, og gamle bygninger skulle rives. I en slik fornyelsesprosess kunne byens politikere lett ha glemt betydningen av det som kanskje ville bli borte. Men i april 1913 vedtok Moss formannskap at deler av byen måtte fotograferes med tanke på etterkommerne - og med tanke på et framtidig bymuseum

Fotografiene får plass på museet

Oppdraget gikk til to av byens fotografer; Theodor Bachmann og Gustaf Lindman, som trolig var i gang med fotograferingen allerede i mai dette året.

Vi er takknemlige for at noen tenkte på oss for over hundre år siden og for at disse fotografiene fikk sin plass i museet. Når Moss nå fyller tre hundre år er det en glede for oss å dele disse bildene med dere.

I dag er Moss i en rivende utvikling, med modernisering og endringer i bybildet. Bygninger og områder går tapt og nye kommer til. Disse bildene kan derfor også minne oss på viktigheten av å dokumentere det som bli borte, for oss som lever nå, og ikke minst for de som kommer etter oss.

God fornøyelse!

Arven fra Moss i Aftenposten Historie

Vi er stolte av å få en dobbeltside om utstillingen i Aftenposten Historie. Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Aftenposten Historie.