<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Østfoldmuseenes Museumskort

  • Barnas gård på Folkenborg
    Kjartan Abel Nilsen

Et museumskort er personlig og gir deg mulighet til å besøke alle våre museer i hele Østfold så ofte du ønsker i løpet av 12 måneder (fra kjøpsdato). Museumskortet gir fri adgang til ordinære museumsbesøk. Kortet kan ikke benyttes ved spesialarrangementer, konserter o.l., (Se egne priser for hvert arrangement)

Du må fremvisemuseumskortet, for å få fri inngang.

Pris

Museumskort for voksen:Kr 225.-
Museumskort for barn og ungdom under 18 år:Kr 100.-

Du finner Østfoldmuseenes museumskort på alle våre museer der du kjøper billetter.

  • 1/1