Om Østfoldmuseene

ØSTFOLDMUSEENE – vi fornyer og forundrer!

Dette er vår visjon som vi alltid strekker oss etter! Sammen med våre verdier Begeistring – Involvering – Kvalitet ønsker vi å skape god kommunikasjon mot alle dere som bruker våre museer og tjenester!

EIERFORUM
Eierforum er et vedtekstfestet organ, etablert for å sikre informasjonsflyten mellom stifterne og Østfoldmuseenes styre. Eierforum består av 2 representanter fra hver av stifterne, 18 personer tilsammen. De er valgkomite for styret, velger revisor og fastsetter styrets godtgjørelse.

STYREMEDLEMMER
Harald Horne, styreleder
Halstein Sjølie
Sissel Utne
Hanne Egenæss Wiig
Kari Kjærheim
Rune Fredriksen
Roderick Ewart
Bjørg Holsvik

LEDERGRUPPE
Ledergruppa består av 3 avdelingsdirektører, økonomisjef, driftssjef og direktør. Ledergruppa møtes etter en oppsatt møteplan.

ALLMØTE
Allmøte avholdes 2 ganger i året. Møtene alternerer mellom avdelingene

ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU)
Det er etablert et arbeidsmiljøutvalg for Østfoldmuseene bestående av åtte representanter.

REGIONVERNEOMBUD/HOVEDVERNEOMBUD
Østfoldmuseene er delt i fem verneregioner. Det er valgt regionverneombud for alle regionene samt et hovedvernombud. Østfoldmuseene har inngått avtale om bedriftshelsetjeneste med Stamina HOT.

Verneområde Borgarsyssel Museum, Moss by- og industrimuseum og Folkenborg museum
Verneombud Christine Haugsten Ellefsen

Verneområde Halden Historiske Samlinger og Haldenvassdragets Kanalmuseum
Verneombud James Ronald Archer

Verneområde Fredrikstad og Kystmuseet Hvaler
Verneombud Irene Almkvist Ellefsen

Verneområde Administrasjonen, Drift, Østfold fylkes Bildearkiv og Trollull
Siw Nordgård 

Hovedvernombud
Siw Nordgård

TILLITSVALGTFORUM
Det er etablert et tillitsvalgtforum bestående av tillitsvalgt fra de organisasjonene som er representert i Østfoldmuseene. Forumet møtes etter behov for å drøfte relevante spørsmål og sørge for god informasjonsflyt og kunnskapsutveksling i organisasjonen.

AVDELINGSVISE PERSONALMØTER
Avdelingene avholder presonalmøter ved behov. Møtene ledes av avdelingsleder.

VEDTEKTER

Last ned vedtekter som PDF ->>

Østfoldmuseene tilbyr utleielokaler som egner seg til møter, bryllup, bursdagsfeiringer og andre selskaper. Østfold er ikke større enn at du fint kommer deg til nabobyen raskt – kanskje har nettopp de stedet som passer for deg?

Noen av våre museer/kultursenter har sponsorer – og vi ønsker oss flere. Vi har flere ulike profileringsmuligheter på våre arenaer og i våre markeds/kommunikasjonskanaler. Ta kontakt med markedssjef Hilde Marthinsen for mer informasjon om hvilke muligheter som finnes g hvordan vi kan tilpasse et opplegg som passer deres bedrift.

Sponsorer ved Østfoldmuseene:

 • Storedal Kultursenter
  Johansen Monumenthuggeri AS
 • Borgarsyssel Museum
 • Fredrikstad Museum
 • Haldenvassdragets Kanalmuseum
 • Kystmuseet Hvaler
 • Halden historiske Samlinger
 • Moss by- og industrimuseum
 • Folkenborg Museum
 • Østfoldmuseene – organisasjonen og alle avdelingene

MOBILFORMIDLING

Utforsk museene med din mobiltelefon. På museene finner du plakater og skilt med QR-koder som du kan skanne for å få informasjon om bygninger, gjenstander, planter mm. Her finner du de ulike artiklene samlet. Gå via kartet eller klikk deg inn på den avdelingen du vil utforske nærmere.

PUBLIKASJONER

Bilde skriftpublikasjonshefter

Østfoldmuseene har gitt ut en skriftserie bestående av 10 hefter.

Les mer om heftene her.

DOKUMENTER

Se egen side for program, nedlastbare dokumenter og brosjyrer fra Østfoldmuseene

Les mer her.

UTSTILLINGER PÅ ALLE ØSTFOLDMUSEENE

SAMLINGER FRA ØSTFOLDMUSEENE