<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Østfoldmuseene søker scenemester på Fredrikshald Teater

Østfoldmuseene søker ny scenemester i fast stilling ved Fredrikshalds Teateret med tiltredelse snarest.

 • 1/1
  Lazienk Museum

Arbeidsgiver: Østfoldmuseene

Stillingstittel: Scenemester - 70 % stilling

Frist: 10.01.2020

Ansettelsesform: Fast


Om Østfoldmuseene

Østfoldmuseene er et konsolidert museum for Borgarsyssel Museum, Fredrikstad Museum, Folkenborg museum, Halden historiske Samlinger, Haldenvassdragets Kanalmuseum, Kystmuseet Hvaler, Moss by- og industrimuseum, Storedal kultursenter, Østfold fylkes billedarkiv og Museumstjenesten. Østfoldmuseenes primære oppgave er å virke som en drifts-, plan og utviklingsorganisasjon for de forannevnte museer. Østfoldmuseene skal utvikle en sterk og allsidig faginstitusjon med hovedoppgaven å samordne innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Østfold. Stiftelsen skal arbeide i overensstemmelse med ICOMs museums etiske regelverk.

Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger eier og forvalter flere viktige kulturhistoriske arenaer i Halden og forvalter store samlinger arkiv, gjenstander og foto. Museets primære oppgaver er knyttet til forvaltning, formidling og forskning. Vi har stort fokus på fornying og utvikling av våre arenaer og jobber kontinuerlig med å gi det beste tilbudet til vårt publikum. 


Stillingsbeskrivelse

Østfoldmuseene søker ny scenemester i fast stilling ved Fredrikshalds Teateret med tiltredelse snarest. Østfoldmuseene eier og drifter Fredrikshalds Teater. Teateret er Norges eldste teaterbygning med et tilnærmet fullstendig bevart historisk interiør, inkludert perspektivscenen med skrått scenegulv og en unik samling kulisser fra 1800- og det tidlige 1900-tallet. Fredrikshalds Teater drives i dag både som et museum og et kulturhus for Haldens innbyggere. På grunn av sin unike stilling i norsk sammenheng, jobber Østfoldmuseene med å utvikle Fredrikshalds Teater til å bli et kulturarvsenter for norsk teaterhistorie. Gjennom dette utviklingsprosjektet og museets deltagelse i nettverkene for historiske teatre i Europa og Norden, vil det de kommende årene skje mye spennende utviklingsarbeid knyttet til Fredrikshalds Teater.


Arbeidsoppgaver

 • Booking og oppfølging av leietakere
 • Følge sceneproduksjoner fra start til slutt
 • Lede det tekniske arbeidet på scenen
 • Ansvar for opp og nedrigging
 • Ansvar for renhold
 • Enkle vaktmesteroppgaver
 • Ansvar for brannvakter
 • Formidling av teaterets historie til publikum
 • Samarbeide med museets øvrige fagpersonale
 • Bidra til utvikling av Fredrikshalds Teater som kulturarvsenter for norsk teaterhistorie
 • Arenaansvarlig


Kompetanse

 • Relevant teknisk utdanning, men arbeidserfaring innen feltet kan kompensere for dette
 • Det er ønskelig med erfaring fra sceneproduksjoner
 • Det kan være en fordel med bakgrunn innenfor kunst/kulturhistoriske fag, men ingen forutsetning
 • Gode formidlingsevner skriftlig og muntlig
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
 • Generelt gode datakunnskaper
 • Det er en fordel å ha sertifikat og kunne disponere egen bil


Egenskaper

Som scenemester på Fredrikshalds Teater vil du få en svært variert og spennende jobb som krever at du er selvstendig, løsningsorientert, teknisk anlagt, har samarbeidsevner, tåler tunge løft og har høy arbeidskapasitet. Som arenaansvarlig må man kunne gjøre alt fra renhold, til sceneteknisk arbeid, opptre som vert og holde omvisninger for et variert publikum. Med andre ord, man må trives med å jobbe med mange ulike type oppgaver, og til ukurante tider. Man må også ha forståelse for at teateret er et vernet kulturhistorisk bygg, som alltid må hensyntas i forhold til bruk. Det ligger i stillingens natur at arbeidstidene i stor grad ligger til ettermiddags-, kvelds- og helgearbeid.


Tiltredelse snarest. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner. God pensjonsordning i KLP.

Søk på stillingen her