<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Statstilskuddet fortsetter å øke for Østfoldmuseene

Det var med stor spenning vi mottok regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 som ble lagt fram mandag denne uken. Østfoldmuseene er tiltenkt 30.630.000 kroner neste år noe som er en økning på 2,8 % i forhold til justert tilskudd for inneværende år.

Inneværende år mottok vi 30.800.000 kroner. Dette beløpet inkludert et engangstilskudd på 1 million kroner til tiltak og prosjekter som har som mål å bidra til at en større andel av befolkningen får ta del i kulturopplevelser. Størrelsen på det ordinære tilskuddet for 2019,
er derfor å anse som 29.800.000 kroner.

 -«Vi er stolt av den anerkjennelsen vi opplever å motta fra statlig hold, også gjennom midler gitt til Nye Veveri fellesmagasin i Halden og til istandsetting av arbeiderboligen St. Olavs Vold i Sarpsborg», sier Hege Hauge Tofte.

Kontaktperson denne pressemeldingen: