<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Stor gave gir ny utstilling: Polar Bear på Fredrikstad Museum

I år er det 80 år siden krigen kom til Østfold og Norge. Fem år med krig og okkupasjon har satt sine merkbare spor i menneskers liv og samfunn frem til i dag. Museene har et stort ansvar for å bevare minnene fra de som deltok i og opplevde krigen. Vi skal huske og forstå den verdikamp våre besteforeldre og tippoldeforeldre slåss for. Den kunnskapen og erfaringen skal formidles til nye generasjoner – og særlig til ungdommen – som nå skal bygge landet videre fri fra intoleranse og undertrykkelse.


  • Slepebåter i Lysekil. (Foto/Photo)
    Slepebåter i Lysekil. Foto: Lars Aker Lars Aker

Løytnant Inge Steensland sammen med 70 motstandsfolk gjennomførte våren 1945 en av landets største operasjoner under krigen. 11 slepebåter ble kapret og fraktet over til Sverige. Operasjonen skulle forhindre at den tyske okkupasjonsmakten brukte båtene i siste fase av krigen til å blokkere og ødelegge havneanlegg i Fredrikstad og Moss.

Inge Steenslands Stiftelse har gitt en stor økonomisk gave til museet og byen som gjør det mulig å etablere og drifte Polar Bear. Dette skal bli en utstilling og opplevelse av nasjonal betydning. Produksjon og drift av utstilling på 475 m2 med topp moderne teknologi og autentiske gjenstander, fotografier, film og dokumenter fra krigsårene, samt utvikling av foredrag, omvisninger, skoletilbud og andre kulturtilbud vil samlet sett ha en verdi på 40 millioner kroner. Forskning og kunnskap om krigen tilføres av Statsstipendiat Petter Ringen Johannessen og Østfoldmuseene vil som prosjekteier være ansvarlig for gjennomføring av prosjektet og de museale oppgavene innenfor forvaltning, forskning og formidling i årene som kommer. Forsvarsbygg og Fredrikstad Kommune har også med sitt engasjement og reforhandling husleieavtale i Tøihuset gjort denne satsningen mulig.

Torsdag 02. juli markerer vi signeringen av samarbeidsavtalen mellom Inge Steenslands Stiftelse, Petter Ringen Johannessen og Østfoldmuseene kl. 1800 på Fredrikstad Museum i Tøihuset.

Kontaktperson denne pressemeldingen:

Jacobsen_GauteBW.jpg. Foto/Photo

Gaute Jacobsen

Gaute Jacobsen

Formidlingsdirektør | Avdelingsdirektør Fredrikstad Museum/Kystmuseet Hvaler

Fredrikstad Museum