<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Ballastplanter og hagerømlinger

Bli med biolog Ingar Båtvik i hagen og parken. Vi tar for oss invasive planter som skygger for planter som hører til vår hjemlige natur.

 • Biolog Jan Ingar Båtvik
  Biolog Jan Ingar Båtvik Høgskolen i Østfold

Bli med på vandring med biolog Jan Ingar Båtvik i Røds hage og park.

Jan Ingar Båtvik er førstelektor ved lærerutdanningens naturfagseksjon ved Høgskolen i Østfold. Han besitter særlig kunnskap om artsmangfoldet i fylket og har nok fotografert samtlige rødlistete karplanter i fylket om det denne dagen bare blir et utvalg. Han sitter som nasjonal leder av Artsdatabankens navnekomitè for karplanter samtidig som han er leder av Østfold Botaniske Forening. Båtvik er kjemiingeniør og biolog med allsidige kunnskaper om levende liv. Han har sin utdannelse primært fra Oslo Universitet. Han har blant annet undervist ved den gamle Landbrukshøyskolen på Ås (nå NUMB), Veterinærhøyskolen og Statens Fagskole for Fiskeindustri i Finnmark. Ved HiØ underviser han i kjemi, naturfag og biologi både for førskolestudenter og lærerskolestudenter.

Smittevern

Maks antall deltakere: 20 personer. Det er et begrenset antall billetter pr. omvisning p.g.a. smittevern. Hold 1 meters avstand til de andre deltakerne hvis dere ikke er i samme husstand.

 • Lavendel på Rød
  1/2
  Lavendel på Rød Juliane Derry
 • Sentralhagen på Rød
  2/2
  Sentralhagen på Rød Juliane Derry