<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />
Photo/Background /

Østfoldmuseenes skeive kulturår

I 2022 feirer vi Skeivt kulturår til minne om at det har gått 50 år siden straffelovens paragraf 213 som forbød seksuell omgang mellom menn ble opphevet. Vi feirer retten å elske hvem du vil og gleden i et mangfoldig samfunn.
Vi mener at skeive, mangfoldige og provokative fortellinger og ideer er viktige for vår kreativitet, toleranse og utvikling. Skeivhet omfatter mer enn seksualitet. Det handler om å skape frisoner, rom for å være hvem vi vil, og å utfordre hverandre og tabuer. Dette er verdier som danner grunnlaget for et åpent og inkluderende museum.

Lenker

Mange arbeider med skeivhet i skeivt kulturår. Vil du vite mer?

Skeivt arkiv har som formål å samle inn og formidle den skeive historien https://skeivtarkiv.no/

Skeive arrangementer i hele landet blir presentert i Skeiv kulturkalender https://skeivkulturkalender.no/about

Museene i Akershus har i år mange skeive arrangementer. Ta en tur https://mia.no/skeivt

Hvis du googler skeivt kulturår, finner du mye mer. Blant annet hos Nasjonalbiblioteket https://www.nb.no/, Nasjonalmuseet https://www.nasjonalmuseet.no/ , og Arkivverket https://www.arkivverket.no/ .

Det blir i sommer prideuker rundt om i Østfold.
Fredrikstad https://www.facebook.com/fredrikstadpride/
Halden – Pride på grensen https://www.pridepagrensen.no/ Premier!
Moss https://www.facebook.com/MOSS-PRIDE-100437828952086/?tn-str=k*F
Sarpsborg https://www.facebook.com/sarpsborgpride/

Østfoldmuseene driver med forskning: Den fektende dame

  • Janken fotografert av fotografen Swante Hæger i Strømstad, sannsynlig i 1910-årene. (Foto/Photo)
    Janken fotografert av fotografen Swante Hæger i Strømstad, sannsynlig i 1910-årene.

I møtet med Janken Wiel-Hansen https://skbl.se/sv/artikel/JankenWielHansen , født på Fredrikshald (i dag Halden) i 1868 og død i Stockholm 1938, begynte vi å lære å kjenne et menneske som for oss signaliserte skeivhet. Janken kobler grensebyen Halden med Sverige i en periode i sterk utvikling. Hun begynner å drive med sport i en tid hvor det ikke oppfattes som positivt at kvinner utøver idrett, men når hun blir fektemester blir omverdenen imponert. Samtidig blir stilen og uttrykket hennes kommentert som annerledes.

I løpet av de neste årene, vil vi forske på skjebnen til Janken og finne ut mer om hennes historie. Dette gjør vi som en del av prosjektet Kjønnets verdi i et museumshierarki https://ostfoldmuseene.no/forskning/kjonnets-verdi-i-et-museumshierarki-om-representasjon-av-kvinner-kj%C3%B8nn-og-mangfold-pa-museum som vi deltar i sammen med en rekke andre museer utover landet.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Bar 1567: En historie om rettigheter og likeverd

Henki Hauge Karlsen mistet i 1985 jobben som bartender på nattklubben Papillon i Fredrikstad fordi han var åpen om sin HIV-diagnose. Han gikk inn i en krevende rettsprosess i den samme perioden som han ble gradvis mer rammet av sykdommen aids. I Bar 1567 vises en kort film om Henki og de siste årene av livet hans. Dette er en historie om rettigheter, men også om 80-tallets frykt for den nye og ukjente sykdommen.


Tid og sted
Fredrikstad museum, Tøihuset i Gamlebyen 18. juni – 21. august 2022 kl. 11.00 – 16.00 Alle dager
27. august – 25. september 2022 kl. 11.00 – 16.00 Lørdag og søndag