<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Omvisninger på Storedal Kultursenter

  •  (Foto/Photo)

I middelalderen lå det en storgård her og mange av Norges konger var på besøk, deriblant Kong Øystein og Kong Sigurd. Sistnevnte fikk barn med datteren på gården, Borghild fra Storedal. Dette barnet skulle senere vokse opp til å bli konge i Norge, Kong Magnus den blinde, og som har satt sitt preg på det som er Storedal Kultursenter i dag. 

Storedal Kultursenters grunnlegger var den synshemmede ildsjelen Erling Stordahl (1923-1994). Han ønsket å skape et kulturanlegg og et opplevelsessenter der natur, kultur og historie kunne oppleves og nytes av både synshemmede og synsfriske.

Anlegget ble skapt av kunstnere, naturvitenskapsfolk og hagearkitekter, og ble åpnet av Kong Harald i 1970. I dag består anlegget av lydskulpturen «Ode til lyset» av Arnold Haukeland med musikk av Arne Nordheim, helleristningsutstilling, et utendørs amfiteater, en sansehage med over 200 forskjellige planter og ulike steinskulpturer laget av kunstneren Kazuhiro Nomura.