<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Erling Stordahl

  • 1/1

«Jeg trodde en gang at jeg var alene om å være annerledes. Jeg var ikke blind, jeg var heller ikke seende, jeg var noe midt imellom. Ingenting helt. Men jeg kjempet for å tilhøre den verden, det liv, hvor det å se føltes viktigere enn alt. Viktigere enn å tenke, viktigere enn å føle. Ja, kanskje viktigere enn å leve. I alle fall oppleve. Jeg kjempet for å være normal fordi jeg var redd for å være annerledes. Normal bare som en betegnelse for noe som var alminnelig, men ikke alltid riktig. Jeg ville se, men synet gikk nådeløst tilbake. Snart skimtet jeg bare lys og mørke».

Dette er Erling Stordahls ord, og utdrag fra hørespillet «Fra mørke til lys».

Erling Stordahl (1923-1994) var grunnleggeren av Storedal Kultursenter, Ridderrennet på Beitostølen og Beitostølen Helsesportsenter. Ildsjelen ble født med synsskader, og ble helt blind i 13-årsalderen. Særlig er han kjent for sitt arbeid med for synshemmede og funksjonshemmede rettigheter, men han var også en kjent norsk musiker, og idrettsaktivist. Han grunnla også Ridderrennet på Beitostølen og etablerte Beitostølen Helsesportsenter.

I 1970 ble Storedal Kultursenter åpnet av daværende Kronprins Harald. Senteret skulle være et sted for opplevelse av kunst, natur og historie for alle mennesker, men spesielt for synshemmede. Her kan du la deg føre av andre sanser enn synet; la de gode luktene ta deg rundt sansehagen, og kjenn hvordan steinhellenes ulike dimensjoner og høyder viser deg inn i planterommene. Og hør hvordan lydskulpturen spiller naturens bevegelser og lysets forandringer fra mørke til lys.