<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Å se med hendene

  •  (Foto/Photo)

Erling Stordahls store visjon med Storedal Kultursenter, var å gi kunstopplevelser til synshemmede. Alle skulle og skal ha mulighet til å oppleve kunst og natur på Storedal, og det ved bruk av alle sanser. Skulpturene som står plassert rundt omkring på senteret, utført av ulike kunstnere, appellerer derfor til følelsessansen. Erling Stordahl visste at hendene var et svært viktig redskap til opplevelse av kunst for alle. Ønsket om å ta og føle på det man opplever er stort, både for seende og synshemmede.

Den kunstneren som har bidratt med flest kunstverk til skulptur- parken som omkranser Storedal, er den japanske billedhuggeren Kazuhiro Nomura.

•    Kultursentret holder åpent:
•    Lørdager kl.12-17
•    Søndager kl.12-17