<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Sommerforedraget

Forfatter Jon Gangdal presenterer sin nye bok "Det muliges kunst" i samtale med Torill Stokkan.

  •  (Foto/Photo)

Det Muliges Kunst – om blinde Erling Stordahl og hans magiske pedagogiske evner som har hjulpet tusenvis av mennesker til et bedre liv. Mange av oss bruker krefter på å prøve å bli som andre, i stedet for å kjempe for å bli den beste utgaven av oss selv. Det muliges kunst handler om å ta utgangspunkt i hvilke muligheter vi har, ikke i våre svakheter og begrensninger.