<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Skulpturparken

  •  (Foto/Photo)

Skulpturparken på Storedal er både mangfoldig og variabel.
Skulpturene er en del av senterets universelle utforming, og Erling Stordahls tanker om at synshemmede skal ha muligheten til å oppleve kunst og natur på Storedal gjennom andre sanser enn synet. Disse skulpturene fra ulike kunstnere appellerer derfor til følelsessansen – dra fingrene gjennom den rue teksturen og kjenn på formene, og oppdag skulpturene på ny – uten bruk av synssansen!

Den japanske billedhuggeren Kazuhiro Nomura står bak den fantastiske sauen og de to lammene, dyrehodene på granitt, og Odin med Hugin og Munin, samt pingvinene.
Granitten er hugget ut hos Johansen Momumenthuggeri.