Studietur til Teknisk Museum

I 2020 skal Moss by- og industrimuseum stå ferdig i helt ny drakt.
Men hvordan skal utstillingen se ut, hva skal vi belyse og hvordan skal den formes?
For å få til en involverende, relevant, kvalitetssikret og interessant utstilling, dro derfor damene ved Moss by- og industrimuseum til Teknisk Museum for å søke inspirasjon.
Og gjett om vi er inspirerte!

Torsdag 1.februar tok alle damene ved museet i Moss turen til Oslo for å få et innblikk i Teknisk Museums Grossraum og den kommende utstillingen FOLK, deres metodeutvikling, strategier og involvering av eksterne.

Vi var heldige å ble invitert inn i deres lab, hvor utstillinger blir diskutert, formet, utviklet, og forsket på. Deretter fikk vi en innføring i tankene bak Grossraum-utstillingen av Ketil G. Andersen, og i utstillingen FOLK av Angeliki Lefkaditou.
En stor takk må derfor rettes til Ketil og Angeliki for en lærerik og inspirerende dag!
Vi gleder oss til å dele i lab1 Moss 2020 hvilke nye ideer og tanker vi har for vår kommende utstilling!