<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Samlingene

På fellesmagasinet oppbevares kulturhistoriske gjenstander fra Østfoldmuseenes avdelinger samt fra de ubemannede museene i Østfold. De fleste gjenstandene fotograferes ved museene før de flyttes til fellesmagasinet, men enkelte gjenstander krever spesialutstyr og spesialkompetanse innen foto, og må derfor innom vår fotograf på veien.