Hopp til hovedinnhold
src="https://dms-cf-05.dimu.org/image/0231xU7YACQW?dimension=1200x1200"/>

Østfoldutstillingen i Sarpsborg 1930

Østfoldutstillingen i Sarpsborg 1930 ble dokumentert av byens fotograf, Chr. E. Larsen. Du lese om fotografen, Østfoldutstillingen og se et utvalg fotografier fra utstillingen.

  • 1/1
Østfoldutstill. 1930
utstilling, Østfoldutstillingen,oversiktsbilde, utstillingshall
Østfoldutstillingen i Sarpbsborg 1930.
Østfold fylkesutstilling i samarbeid med Sarpsborg kommune og Østfold landbruksselskap (100 år) og de andre Østfoldbyene. 
I alt ti avdelinger for skogbruk, landbruk, industri, husflid, osv. Også kulturhistorisk utstilling på Borgarsyssel Museum.
utstilling, Østfoldutstillingen, oversiktsbilde, området, 
Østfoldutstillingen i Sarpbsborg 1930.
Østfold fylkesutstilling i samarbeid med Sarpsborg kommune og Østfold landbruksselskap (100 år) og de andre Østfoldbyene. 
I alt ti avdelinger for skogbruk, landbruk, industri, husflid, osv. Også kulturhistorisk utstilling på Borgarsyssel Museum.
utstilling, Østfoldutstillingen, hesteframsyning, publikum,
Østfoldutstillingen i Sarpbsborg 1930.
Østfold fylkesutstilling i samarbeid med Sarpsborg kommune og Østfold landbruksselskap (100 år) og de andre Østfoldbyene. 
I alt ti avdelinger for skogbruk, landbruk, industri, husflid, osv. Også kulturhistorisk utstilling på Borgarsyssel Museum.

Det var i Sarpsborg det skjedde, sommeren 1930

Sarpsborgfotografen Chr. E. Larsen dokumenterte Østfoldutstillingen fra byggestart i 1929 til de siste arrangementene i august 1930. Østfoldutstillingen var et kjempeløft for arrangørene, og uten disse fotografiene hadde det ikke vært mulig å danne seg et bilde av det store utstillingsområdet med alle sine provisoriske utstillingshaller. I 1928 besluttet Sarpsborg kommune og Østfold fylke å gå sammen om en større utstilling. Sarpsborg by ville feire 900-årsdagen for Hellig Olavs fall, og Østfold landbruksselskap feiret sitt hundreårsjubileum. Med utstillingen sommeren 1930 ønsket man å vise fylkets utvikling innen nærings- og kulturliv.

Utstillingshallene var i funksjonalistisk stil, og store områder utendørs ble tilrettelagt med parkanlegg og utendørsscener. I alt 400 utstillere, hovedsakelig fra Østfold, presenterte sine produkter eller virksomheter. Det var 231 hovedutstillere i hallene for treforedling, industri og håndverk, elektrisitet, sport og turisme, landbruk, sjøfart og fiske. I tillegg ble det vist landbruksmaskiner utendørs. Fylkets foreninger og aviser presenterte seg med utstillingsplakater under halvtak. Paviljonger var det også, fra flere større firmaer både i Østfold og resten av landet.

Det var et allsidig tilbud med restauranter og kafeer for besøkende. På Borgarsyssel Museum var det kulturhistorisk utstilling. Det gikk jernbane fra museet til den populære fornøyelsesavdelingen i utstillingsområdet. Lunds tivoli var som en magnet både for barn og voksne. Gjennom hele sommeren var det tallrike arrangement og stevner. Utstillingen varte fra juni til august, men var så populær at åpningstida måtte utvides med to uker. Besøkstallene var formidable, og på en måned var det 250.000 besøkende.

 

 

  • Portrett av fotograf Chr. E. Larsen (1882-1968) Ukjent / Sarpsborg kommunes fotosamling.

Om fotografen Christian Emil Larsen

Christian Emil Larsen ble født 1882 i Sandar i Vestfold. Han begynte allerede som femtenåring i lære hos fotograf Johan M. Henriksen i Tønsberg. Deretter arbeidet han noen år hos fotograf I. Dahl i Sandefjord. I 1906 emigrerte han til USA, arbeidet og utdannet seg videre i New York og andre amerikanske byer i ca. sju år. I 1913 vendte han hjem til Norge, og kjøpte forretningen til fotograf J. A. Karlsson i Sarpsborg. Året etter giftet Larsen seg med fredrikstadjenta Emma Marie Mathisen. I 1925 utvidet han virksomheten i nye lokaler i St. Mariegate 99 B. Han innredet butikk og kontor i første etasje. I andre etasje var det atelier med venterom, mørkerom, og familiens leilighet var plassert i tredje etasje.

Larsen var 48 år i 1930 og så og si enerådende fotograf i Sarpsborg, og det var selvsagt at han skulle få oppdraget med å dokumentere Østfoldutstillingen. Det er ukjent hva slags kamera han brukte, men på noen av fotografiene kan man se at kamera og stativ speiles i glasset på utstillingsmontrene. Han brukte formatet 18 x 24 cm glassplatenegativ, såkalte tørr-plater. Kanskje brukte også Larsen et av reise-kameraene, det vil si et belgkamera av typen Ena, som fantes i mange varianter. Det fins nesten 300 glassplatenegativ fra Østfoldutstillingen, som er en del av Larsen-arkivet i Østfold fylkes billedarkiv. Hans portrettarkiv er bevart, og en del av dette materialet er publisert på DigitaltMuseum.

  • Arkitekt Arne Pedersen Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv.

Om arkitekten Arne Pedersen

Arkitekt Arne Pedersen (1897-1951) var født i Sarpsborg, han tegnet utstillingshallene og utstillingsområdet. Portrettet er fra 1930. Ett år seinere tegnet han Folkets Hus i St. Marie gate i Sarpsborg, foruten mødrehjemmet og Kruseløkka skole. Han var Borregaard A/S sin faste arkitekt fra 1925, og tegnet flere bolig- og industrianlegg som ble premiert. Utstillingshallene til Østfoldutstillingen hadde funksjonalistisk formspråk, og ble berømmet for sine "luftige og dristige konstruksjoner."

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1