<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Østfoldutstillingen i Sarpsborg 1930

Østfoldutstillingen i Sarpsborg 1930 ble dokumentert av byens fotograf, Chr. E. Larsen. Du lese om fotografen, Østfoldutstillingen og se et utvalg fotografier fra utstillingen.

  • 1/1

Sarpsborgfotografen Chr. E. Larsen dokumenterte Østfoldutstillingen fra byggestart i 1929 til de siste arrangementene i august 1930. Østfoldutstillingen var et kjempeløft for arrangørene, og uten disse fotografiene hadde det ikke vært mulig å danne seg et bilde av det store utstillingsområdet med alle sine provisoriske utstillingshaller. I 1928 besluttet Sarpsborg kommune og Østfold fylke å gå sammen om en større utstilling. Sarpsborg by ville feire 900-årsdagen for Hellig Olavs fall, og Østfold landbruksselskap feiret sitt hundreårsjubileum. Med utstillingen sommeren 1930 ønsket man å vise fylkets utvikling innen nærings- og kulturliv.

  • Festplassen på åpningsdagen for Østfoldutstillingen 5. juni 1930.
    Festplassen på åpningsdagen for Østfoldutstillingen 5. juni 1930. Chr. E. Larsen/Østfold fylkes billedarkiv. ØFB.

Utstillingshallene var i funksjonalistisk stil, og store områder utendørs ble tilrettelagt med parkanlegg og utendørsscener. I alt 400 utstillere, hovedsakelig fra Østfold, presenterte sine produkter eller virksomheter. Det var 231 hovedutstillere i hallene for treforedling, industri og håndverk, elektrisitet, sport og turisme, landbruk, sjøfart og fiske. I tillegg ble det vist landbruksmaskiner utendørs. Fylkets foreninger og aviser presenterte seg med utstillingsplakater under halvtak. Paviljonger var det også, fra flere større firmaer både i Østfold og resten av landet.

Det var et allsidig tilbud med restauranter og kafeer for besøkende. På Borgarsyssel Museum var det kulturhistorisk utstilling. Det gikk jernbane fra museet til den populære fornøyelsesavdelingen i utstillingsområdet. Lunds tivoli var som en magnet både for barn og voksne. Gjennom hele sommeren var det tallrike arrangement og stevner. Utstillingen varte fra juni til august, men var så populær at åpningstida måtte utvides med to uker. Besøkstallene var formidable, og på en måned var det 250.000 besøkende.

Om fotografen Christian Emil Larsen