Forside

24 mars 2018

Påskeferie på Borgarsyssel

24. mars - 1. april

30kr-75kr
25 mars 2018

30Kr-75Kr

AVDELINGER

Museet har utstillinger på fire avdelinger og driver også utleievirksomhet på flere av de historiske stedene vi forvalter.

Borgarsyssel Museum har fylkesomfattende samlinger fra Østfold, og er et friluftsmuseum med et 20-talls antikvariske bygninger og Barnas Gård. For tiden bygges det et nytt stort formidlingsbygg, Olavs Hall, på museets området og det åpner 29.7.16.

Les mer om Borgarsyssel Museum

Fredrikstad Museum er et museum med kunst og kulturhistoriske samlinger. Museet har tre besøksarenaer med ulike publikumstilbud gjennom året; Tøihuset, Elingaard Herregård og Kongsten Fort

Les mer om Fredrikstad Museum

Folkenborg er et friluftsmuseum, med gårdstun og husmannsplass. Om sommeren har museet husdyr. Museet har tilflyttede hus fra Indre Østfold-regionen, med hovedvekt på Eidsberg. Spesielt interessant er den store Narvestadbygningen fra 1723, med sitt rikt dekorerte interiør.

Les mer om Folkenborg Museum

Museet ligger ved Haldenvassdraget i hjertet av det naturskjønne Indre Østfold. Museet formidler kunnskap om det biologiske mangfold i skog og vassdrag. Her vises samspillet i vårt økologiske miljø og naturens usynlige hemmeligheter. Områdets rike dyreliv presenteres.

Museet formidler også historie og kultur fra skogsdrift, tømmerfløting, og treforedling. Sentralt står kanalbygger Engebret Soot og hans livsverk; Norges første sluseanlegg.

Les mer om Haldenvassdragets Kanalmuseum

Halden historiske Samlinger formål er å forske og formidle regionens historie og kulturhistorie og forvalte museumssamlingene og de historiske arkivene. Museet forvalter flere samlinger og museer; Haldens Minders museum, Fredrikshalds Teater, Berg Bygdetun, Idd bygdemuseum, Stiftelsen Rød Herregård og Stiftelsen De Ankerske Samlinger.

Les mer om Halden historiske Samlinger

Kystmuseet Hvaler er Østfoldmuseenes avdeling for kystkultur. Museet ligger på Nordgården Dypedal på Spjærøy. Langs kysten kunne man sjelden overleve av havet eller jorden alene. Kombinasjonen mellom jordbruk og fiske, los-virksomhet, rederivirksomhet og annen næring knyttet til sjøen var et dominerende trekk ved denne kystkulturen.

Les mer om Kystmuseet Hvaler

Moss by- og industrimuseum samler, bevarer og dokumenterer Moss bys sosiale, arkitektoniske og industrielle historie, med vekt på tidsskiftene i det 20. århundre. Museets permanente utstillinger omhandler mølleindustri, vannkraft, glassemballasje og papirindustri. Skiftende utstillinger og samtidsdokumentasjon tar opp temaer knyttet til byens bedrifter, foreningsliv og kulturelle aktiviteter.

Les mer om Moss by- og industrimuseum

Storedal Kultursenter er et park- og kulturanlegg som ligger i naturskjønne omgivelser i Skjeberg utenfor Sarpsborg.  Anlegget er skapt av kunstnere, naturvitenskapsfolk og hagearkitekter til et kulturanlegg for opplevelse av natur og kunst – for alle mennesker – men spesielt lagt til rette for synshemmede.

Les mer om Storedal Kultursenter

Museumstjenestens arbeidsområder er knyttet til innsamling og bevaring av gjenstander, dokumentasjonsteknikker samt formidling generelt. Tjenestens geografiske arbeidsområde er hele Østfold fylke.

Les mer om Museumstjenesten/Trollull fellesmagasin

Østfold fylkes billedarkiv er fylkesansvarlig fotobevaringsinstitusjon i Østfold. Arkivet inneholder ca. 350.000 fotografier (repronegativ og originalmateriale) fra perioden 1860 til 1980. Av disse er ca. 64.000 registrert og tilgjengelig for publikum.

Les mer om Østfold fylkes billedarkiv

AKTUELT

UNDERVISNING BARN OG UNGE

MÅNEDENS GJENSTAND

SE VÅRE BLOGGER

Besøk Reisendekartet og lær mer om romanifolket/taterne og gruppas kulturminner i grenseregionen.

Logo Halden 350 årHalden 350 år
10. april 2015 var det 350 år siden Halden fikk bystatus. I anledning byjubileet lagde Halden historiske Samlinger en ny byhistorisk utstillling. Se hvordan utstillingen ble til, og les om hvordan Halden gikk fra ladested til by.

UTVALG FRA VÅRE MUSEUMSBUTIKKER

Østfoldmuseene - vi fornyer og forundrer!