<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Åpningstider

Fra 26. mai, har vi åpent hver lørdag 11.00-15.00.
22. juni – 31. juli, hver dag kl. 11.00-17.00
1. august – 15. august, hver dag kl. 11.00-15.00
Utover dette tar vi imot skoleklasser og besøk etter avtale.

Utstillinger

Artikler