<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Åpningstider

Fra 25. mai, har vi åpent hver lørdag Kl. 11.00-15.00.
Fra 20. juni – 31. juli, hver dag kl. 11.00-17.00
Fra 1. august – 18. august, hver dag kl. 11.00-15.00
Utover dette tar vi imot skoleklasser og besøk etter avtale.

Utstillinger

Artikler