Hopp til hovedinnhold

Om Haldenvassdragets Kanalmuseum

Haldenvassdragets Kanalmuseum holder til i det gamle tresliperiet på Ørje Brug og formidler den rike kultur- og naturhistorien til Haldenvassdraget.

  • 1/1

Kulturhistorie

Sentralt i museets kulturhistoriske utstilling står tømmerstokken. Ved å følge dens ferd fra skogen, gjennom vassdragets vannveier og frem til sagbrukene og tresliperiene, vil du bli kjent med tømmerfløtingens historie. Underveis vil du også bli kjent med tømmerhuggerne, fløterne, sagbrukseierne og naturligvis den store kanalbyggeren, Engebret Soot.

Haldenvassdraget har vært brukt til å fløte tømmer i over 500 år. Fra de rike skogsområdene i Nes, Sør-Odal og Eidskog, samt de svenske skogene i Vest-Värmland og Dalsland, ble tømmer fraktet gjennom vassdraget til Fredrikshald (Halden) der stokkene ble foredlet og sendt ut på det europeiske markedet. I 2016 laget vi en film som viser den lange tømmerhistorien i Haldenvassdraget. Denne filmen kan du se i den lille kinosalen på museet.

  • 1/1
    Hedvig Kolboholen

Naturhistorie

I museets indre sirkel viser isbreen vei inn til den naturhistoriske avdelingen. Isens tilbaketrekning etter siste istid, har hatt stor betydning for hvordan landskapet i Haldenvassdraget ser ut i dag. Da isen smeltet og havnivået sank til lavereliggende områder, ble vassdraget formet med mange innsjøer, elver og våtmarker. Denne geologiske prosessen har formet det rike artsmangfoldet i vassdraget og forklarer tilstedeværelsen av noen sjeldne dyregrupper, de såkalte istidsinnvandrerne. På museet har vi et akvarium hvor du kan se noen av disse istidsinnvandrerne på nært hold, og så har vi også akvarier med fisk, kreps og andre ferskvannsdyr. Skogens fugler og pattedyr finner du også i utstillingen vår og – for de ekstra interesserte – mange av sporene de etterlater seg.

  • 1/1

Barnas museum

Haldenvassdragets Kanalmuseum egner seg godt for barnefamilier. Huset i «skogen» står klart til lek for de minste, og for de litt større står «vannrenna» klar til undersøkelse av smådyr man finner i rennende vann. På uteområdet finnes det lekestativ, og fra brygga utenfor museet kan man beskue de store båtene fra Ørjes aktive dampbåtmiljø. I sommersesongen arrangerer vi også ekstra aktiviteter for barn.

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1