<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Inntaksstopp ved Moss by- og industrimuseum i 2020

Moss by- og industrimuseum er i en omstillingsperiode, der tidligere utstillinger vil bli erstattet med nye. Vi vil derfor de to kommende årene prioritere helt ny basisutstilling og forskningsarbeid. Dette vil medføre at vi i 2020 ikke har ressurser til å ta imot nye gjenstander. Har du noe du ønsker å gi til museet, vær snill å kontakt oss i 2021.