Hopp til hovedinnhold

Om Moss by- og industrimuseum – Byens hukommelse

Museet ligger i en gammel møllebygning i selve hjertet av Moss – på sørsiden av der byens historie en gang begynte ved Mossefossen. De store vannmassene fra Vansjø la grunnlaget for industrien som vokste fram fra midten av 1800-tallet. Før den tid hadde mossevassdraget gitt kraft til sager, møller og til Jernverket på nordsiden av fossen. Jernverkets hovedbygning, bedre kjent som Konvensjonsgården, var åsted for fredsforhandlingene med svenske Kong Karl Johan i 1814. Sammen med den pittoreske Verksgata er den gule Konvensjonsgården et viktig spor etter byens jernverkstid. Tettere opp til vår tid skulle tømmer og cellulose prege livet rundt Mossefossen. Det var her den berømte «mosselukta» steg til værs i mer enn hundre år.

Havna spilte også en stor rolle for byen, da den la grunnlag for handel og skipsfart. Varer fra omlandet og produkter fra den mangfoldige industrien, som glass, tekstiler, sprit, øl, jern og trevirke, fant sjøveien ut Mossesundet til inn og utland. Havna bidro også til en mangfoldig by, sterkt påvirket av skiftende strømninger innen kultur og politikk i andre deler av verden.

Moss by- og industrimuseum er BYENS HUKOMMELSE. Museet samler, bevarer og dokumenterer alle sider ved byens 300 års historie. 16. juni 2022 åpner vi første del av en helt ny utstilling, der også Rygge, som ble en del av Moss i 2020, er med: De som var, vi som er. Historien om Moss 1720-2020

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1